Dobór do służby w policji

2 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

W związku z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.04.2019 r. w dniu 02.05.2019 w komórkach kadrowych i doborowych nie będzie pełniony dyżur.