Profilaktyka

Szkolenie dzielnicowych na temat praw konsumentów.

Data publikacji 19.07.2018

W skoczowskim komisariacie odbyło się szkolenie mające na celu ugruntowanie wiedzy policjantów w zakresie praw konsumenta. Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta poszerzyło wiedzę mundurowych w tym temacie, którą będą wykorzystywać w codziennej służbie, głównie w kontaktach z seniorami.

W piątek, 13 lipca, w Komisariacie w Skoczowie, odbyło się szkolenie na temat praw konsumentów. Spotkanie prowadzone było przez eksperta w tej dziedzinie, powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta panią Klaudię Bohucką. Uczestnikami byli policjanci cieszyńskiego garnizonu głównie dzielnicowi. To właśnie oni, często określani jako "policjanci tak zwanego pierwszego kontaktu" mają najczęściej możliwość przekazania informacji w tym temacie społeczeństwu. Podczas spotkań gminnych, sołeckich, z seniorami, czy też innymi dzielnicowi poruszają tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym także i tego konsumenckiego. Obecni na szkoleniu mieli okazję zatem poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w temacie znajomości praw konsumenta. Podczas spotkania omawiano też profilaktykę oszustw, metody postępowania w razie ich zaistnienia.

Według statystyk to osoby starsze są szczególnie narażone na nieuczciwe praktyki na rynku usług. Wynika to z nieznajomości własnych praw i poczucia zagubienia w ofertach wolnego rynku. Seniorzy rzadko weryfikują profile sprzedawcy i nie składają reklamacji, czy też odstępują od podpisanych umów ponieważ często nie wiedzą, że mają takie możliwości. Dlatego stają się łatwym celem dla osób i firm, które wykorzystują ich niewiedzę m.in. przy podpisywaniu umów, czy zakupie produktów po zawyżonych cenach, uszkodzonych, przy wyłudzaniu pieniędzy metodą na wnuczka itd.