Zmiany kadrowe w cieszyńskim garnizonie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Zmiany kadrowe w cieszyńskim garnizonie

06.03.2017    Cieszyn

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk uroczyście wprowadził na stanowiska nowych komendantów komisariatów. Kierowanie Komisariatem Policji w Strumieniu przejął podinsp. Michał Botorek. Komendantem Komisariatu Policji w Ustroniu został kom. Łukasz Żyła. W Komisariacie Policji w Skoczowie komendantem jest podkom. Wojciech Sikora, natomiast pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach zostały powierzone podkom. Monice Buczkowskiej.

W ciągu ostatnich kilku dni w garnizonie cieszyńskim nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w czterech komisariatach.

Z dniem 1 marca Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk awansował na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu komisarza Łukasza Żyłę. Policjant z 18-letnim stażem pracy w Policji. Od 2009 roku był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach.
Następnie 3 marca szef cieszyńskiego garnizonu powołał nowego Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu. Został nim podinspektor Michał Botorek. Policjant z 17-letnim stażem służby w Policji. Od siedmiu lat był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu.
Z dniem 4 marca komendant cieszyńskiej policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach podkomisarz Monice Buczkowskiej. Policjantka z 18-letnim stażem służby, która dotychczas była Kierownikiem Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
Dzisiaj 6 marca Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk wprowadził nowego Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie. Został nim podkomisarz Wojciech Sikora, dotychczasowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu. Nowy komendant służy w Policji od 24 lat. Obejmując stanowiska, nowi komendanci podziękowali za wyróżnienie. Zobowiązali się jednocześnie do dbania o dobre relacje ze współpracownikami oraz do wytężonej pracy na rzecz kierowanych jednostek.

W najbliższym czasie zostaną także powołani nowi Zastępcy Komendantów Komisariatów w czterech wymienionych jednostkach.

 • Nowy Komendant Komisariatu Policji w Ustroniu komisarz Łukasz Żyła
 • po lewej mł. insp. Jacek Bąk, z prawej nowy komendant strumieńskiej policji podinsp. Michał Botorek
 • uroczystość wprowadzenia nowego komendanta strumieńskiego komisariatu
 • Burmistrz Strumienia gratuluje nowemu komendantowi
 • pełniąca obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach podkom. Monika Buczkowska
 • pełniąca obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach podkom. Monika Buczkowska
 • pełniąca obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach podkom. Monika Buczkowska
 • podkom. Wojciech Sikora został Komendantem Komisariatu Policji w Skoczowie
 • mł. insp. Jacek Bąk gratuluje nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie
 • uroczystość wprowadzenia nowego komendanta skoczowskiego komisariatu
 • mł. insp. Jacek Bąk powołał podkom. Wojciecha Sikorę na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie
 • cztery budynki komisariatów