Najlepszy Dzielnicowy miasta Cieszyna w 2016 roku - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Najlepszy Dzielnicowy miasta Cieszyna w 2016 roku

Data publikacji 29.09.2017

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Cieszynie została przyznana nagroda dla najlepszego dzielnicowego w tym mieście w roku 2016. Został nim mł.asp. Mariusz Krawiec. Nagrodę i dyplom wręczył mu Burmistrz Cieszyna wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Młodszy aspirant Mariusz Krawiec został uznany przez swoich przełożonych za najlepszego dzielnicowego Cieszyna w 2016 roku. To wyróżnienie zostało mu przyznane spośród ośmiu dzielnicowych pełniących służbę w Cieszynie. Wybrano policjanta, który wykonywał najlepiej swoje obowiązki w 2016 roku Młodszy aspirant Mariusz Krawiec jest dzielnicowym rejonu nr VIII, obejmującego m.in. Kalembice i Pastwiska. W 2016 roku osiągnął najlepsze wyniki w służbie, które wymiernie przedkładają się na stan bezpieczeństwa w pełnionym przez niego rejonie służbowym. Dzielnicowy utrzymuje bardzo dobry kontakt z mieszkańcami rejonu służbowego, gdzie co dzień pełni służbę. Nagrodę pieniężną oraz dyplom wręczył mu Burmistrz Miasta Cieszyna wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej.. Do gratulacji przyłączyli się radni miejscy oraz Pierwszy Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł.insp. Rafał Machaczka.