Zmiany w Komisariacie Policji w Wiśle - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Zmiany w Komisariacie Policji w Wiśle

Data publikacji 07.02.2018

Wczoraj Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł.insp. Rafał Machaczka powierzył pełnienie obowiązków nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Wiśle oraz jego Zastępcy. Wiślańską jednostką będzie dowodził podkom. Tomasz Domagała. Jego zastępcą została asp. szt. Ilona Oleszczuk.

Ze służbą w Komisariacie Policji w Wiśle pożegnał się wieloletni komendant tej jednostki - podinsp. Marek Legierski. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk postanowił o powołaniu na to stanowisko dotychczasowego zastępcy wiślańskiej jednostki, podkom. Tomasza Domagałę. Wczoraj Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Rafał Machaczka uroczyście powierzył pełnienie obowiązków nowemu komendantowi wiślańskiego komisariatu oraz jego zastępcy.  Podkomisarz Tomasz Domagała służy w Policji od 1994 r.  Przez 16 lat był związany z Komisariatem Policji w Skoczowie. Pełnił służbę w pionie prewencji jako policjant zespołu patrolowego, a później dzielnicowy. Następnie awansował na stanowisko detektywa zespołu kryminalnego. W 2010 roku został kierownikiem Zespołu do spraw Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i awansował na pierwszy stopień oficera Policji - podkomisarza.  W 2016 roku szef cieszyńskiego garnizonu powołał go na stanowisko Zastępcy Komisariatu Policji w Wiśle. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk zadecydował także , że jego zastępcą będzie asp. szt. Ilona Oleszczuk, która do służby w Policji wstąpiła w 1996 roku. Od początku związana była z Wydziałem Kryminalnym KPP w Cieszynie, gdzie służbę pełniła do 2001 roku na stanowisku detektywa. Policjantka ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu służby kryminalnej w Szkole Policji w Pile. Następnie w latach 2001 - 2009 pracowała w Zespole Kryminalnym  wiślańskiej jednostki. W 2009 roku została awansowana na oficera dyżurnego komisariatu w Wiśle.