Uhonorowany przez ministra - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Uhonorowany przez ministra

Data publikacji 26.04.2018

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie otrzymał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Mł. asp. Tomasz Pocha, który jest kierownikiem ogniwa patrolowego cieszyńskiej komendy, od wielu lat dzieli się swoją krwią z potrzebującymi. Do tej pory oddał honorowo ponad 26 litrów życiodajnego płynu. Dzięki swojej postawie, pewnie niejednokrotnie przyczynił się do uratowania czyjegoś zdrowia, a nawet życia.

W strumieńskim ratuszu, podczas sesji Rady Miasta, policjant Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mł. asp. Tomasz Pocha otrzymał nadane przez Ministra Zdrowia specjalne wyróżnienie. Policjant odebrał odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" z rąk Burmistrz Miasta Strumień Anny Grygierek oraz wiceprezesa bielskiego oddziału rejonowego PCK Antoniego Kruczka.

Mł. asp. Tomasz Pocha jest kierownikiem ogniwa patrolowo-interwencyjnego cieszyńskiej komendy. Jednym z jego postanowień z okazji osiemnastych urodzin było m.in. zaangażowanie się w honorowe krwiodawstwo. Dotychczas oddał już ponad 26 litrów życiodajnego płynu. Wcześniej otrzymał odznaki pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zasłużonego krwiodawcy. Po ukończeniu specjalnego kursu w Sułkowicach, został ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poza tym jest jeszcze członkiem Grupy Pierwszej Pomocy PCK Cieszyn. Dodatkowo interesuje się historią służb mundurowych. Swoimi pasjami zaraża innych, a ideę powszechnego krwiodawstwa rozpowszechnia jak może. Trudno o lepszy przykład przełożonego i policjanta.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadawana jest przez Ministra Zdrowia na wniosek kierownika publicznej służby krwi, w której dawca oddał krew lub organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. Rocznie niewielu otrzymuje to wyróżnienie. W ubiegłych latach, w skali całego kraju, odznaczenie otrzymało nieco ponad 200 osób.

Odznaka ma kształt sześcioramiennego krzyża o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W dolnej części awersu widnieje czerwony krzyż, nad nim ornament roślinny. Na rewersie napis w sześciu wierszach „HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”. Wstążka na której zawieszony jest medal, wykonana jest z białego, jedwabnego rypsu, z dwoma błękitnymi pasami.

  • odznaczenie, policyjna czapka, książeczka dawcy krwi
  • moment dekorowania policjanta
  • wręczanie kwiatów wyróżnionemu policjantowi
  • przedstawiciele strumieńskiego magidtratu oraz policjant i prezes PCK