O bezpieczeństwie w Skoczowie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

O bezpieczeństwie w Skoczowie

Data publikacji 26.04.2018

Wczoraj w Skoczowie w Sali Pod Pegazem odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jej uczestnicy wspólnie omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem mieście. Podczas debaty policjanci zaprezentowali „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, aplikację „Moja komenda” oraz omówili program „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczoraj  odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie. W debacie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Rafał Machaczka, Zastępca Burmistrza Miasta Skoczowa, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie podkom Łukasz Godula, Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie podkom. Wojciech Sikora, dzielnicowi miasta i gminy Skoczów, przedstawiciele urzędu miejskiego, Komendant Straży Miejskiej w Skoczowie, Komendant JRG w Skoczowie oraz mieszkańcy, którzy wspólnie omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem w mieście.

Po przywitaniu gości i uczestników omówiono najpierw wnioski z poprzedniej debaty, która odbyła się w 2017 roku. Następnie rozpoczęła się debata z mieszkańcami, której celem było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. W dyskusji wymieniono informacje, które posłużyły do wypracowywania wspólnych metod zapobiegania najbardziej uciążliwych dla mieszkańców zdarzeniom.

Podczas dwugodzinnego spotkania omówione także innowacyjne narzędzia, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie spotkania poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

Po zakończeniu dyskusji przeprowadzono anonimową ankietę dotyczącą debaty. Każdy otrzymał  odblaskowe elementy oraz ulotki edukacyjne.

  • debata z udziałem mieszkańców Skoczowa
  • debata z udziałem mieszkańców Skoczowa
  • debata z udziałem mieszkańców Skoczowa
  • uczestnik debaty zadaje pytanie
  • debata z udziałem mieszkańców Skoczowa
  • debata z udziałem mieszkańców Skoczowa