Uroczyste obchody 3 Maja - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Uroczyste obchody 3 Maja

Data publikacji 04.05.2018

Policjanci z cieszyńskiej komendy uczestniczyli wczoraj w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Oddając hołd narodowemu dziedzictwu funkcjonariusze, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń, licznie zgromadzeni mieszkańcy uczestniczyli w mszach świętych w intencji Ojczyzny, składali wieńce i kwiaty, brali udział w piknikach historycznych.

 

Przedstawiciele cieszyńskiej policji uczestniczyli wczoraj w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Jak co roku obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej (Kościół Parafialny p.w. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie). W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Cieszyńską policję reprezentował Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Rafał Machaczka Po uroczystościach religijnych wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę oraz zespół taneczno-mażoretkowy przeszli pod Dom Narodowy, gdzie po przemówieniach samorządowców złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Następnie wszyscy przeszli pod Pomnik Legionistów na ul. Głębokiej. Tam również odbyło się oddanie honorów i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów święta rozpoczęła się majówka na rynku, w tym koncert orkiestry dętej „Cieszynianka”, musztra paradna w wykonaniu Zespołu Taneczno – Mażoretkowego „Cieszyńskie  Gwiazdeczki, występ  laureatów konkursu piosenki przedszkolnej oraz uczniów szkół podstawowych, którzy dali wszystkim solidną lekcję patriotycznego śpiewania.

 

 

Konstytucja 3-go Maja

6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm. W zamyśle organizatorów miał przywrócić pełną suwerenność Rzeczypospolitej i przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Obradował przez cztery lata, przez co zwany jest Sejmem Czteroletnim, a ze względu na swe dokonania Sejmem Wielkim. W 1791 r. w dniu 3 maja obradujący w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm ten uchwalił Konstytucję.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski.