Uroczyste obchody Święta Policji w Cieszynie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Wiadomości

Uroczyste obchody Święta Policji w Cieszynie

Data publikacji 20.07.2018

W siedzibie Starostwa Powiatu Cieszyńskiego policjanci i pracownicy cywilni garnizonu cieszyńskiego, uczcili obchody 99. rocznicy powstania Policji. W uroczystej akademii uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji oraz duchowni.

Dzisiaj w Cieszynie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatu Cieszyńskiego.

Na uroczystości spośród wielu zaproszonych gości byli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Wicestarosta Cieszyński, burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych: miast i gmin w powiecie cieszyńskim, przedstawiciele prokuratury,  komendanci służb mundurowych oraz duszpasterze policyjni. W obchodach uczestniczyli także policjanci i pracownicy cywilni, przedstawiciele urzędów i instytucji, z którymi cieszyńscy mundurowi współdziałają na co dzień. Nie zabrakło również emerytów policyjnych.

Główną część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk, który przywitał przybyłych gości. Szef cieszyńskiej jednostki wygłosił przemówienie, w którym zaprezentował między innymi pracę policjantów w powiecie, a także podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę.

Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje otrzymało 81 funkcjonariuszy cieszyńskiej komendy. Najwięcej, bo aż 25 uzyskało stopień sierżanta sztabowego.W imieniu awansowanych policjantów przemówienie wygłosił asp.Tomasz Pocha. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków  postanowił wyróżnić również pracowników cywilnych naszego garnizonu. Podczas ceremonii  wspólnie z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.Piotrem Kucią wręczył im  wyróżnienia.

Po mianowaniach głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, pracownikom cywilnym za sumienne wykonywanie swoich zajęć, a gościom zebranym na sali za wsparcie i pomoc. Trud służby policjantów w swoich wystąpieniach podkreślali podczas przemówień zaproszeni goście honorowi. Po zakończonej ceremonii Komendant Powiatowy Policji otrzymał z rąk zaproszonych gości życzenia i gratulacje z okazji święta.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!