Wiadomości

Policjanci drogówki prowadzą działania "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 30.01.2019

Dzisiaj cieszyńscy policjanci prowadzą działania "Pieszy". Podczas akcji policjanci będą działać na różne sposoby- będą to spotkania w szkołach oraz w terenie. Wszystko po to, aby było bezpieczniej. Mundurowi zwracać będą szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci z Cieszyna realizują dziś ogólnopolskie działania skierowane na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg. Są to działania wielokierunkowe, związane przede wszystkim z edukacją, a nie represjami. To edukacja dzieci w szkołach na terenie naszego powiatu, która nieprzerwanie jest realizowana przez cały rok. To spotkania z seniorami, pieszymi na drodze, podczas  których policjanci głównie edukują, napominają. Dzisiaj, w związku z ogólnopolskimi działaniami „Pieszy” mundurowi zwrócą szczególną uwagę na skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne, czyli te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Celem strategicznym niniejszych działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Akcja ta jest przeprowadzana cyklicznie, ale nie jest jedyną. Cieszyńscy policjanci prowadzą też swoje działania, takie jak „Bezpieczne skrzyżowanie”, „Bezpieczne dojście do szkoły” czy inne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w naszym regionie.

PRZYPOMINAMY !!!

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Należy jednak pamiętać o tym, że fakt korzystania z oznakowanego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Pieszy powinien być świadom tego, co może się stać, gdy zlekceważy ewentualny błąd kierowcy. Więc musi wykazać się rozsądkiem, ostrożnością oraz wyobraźnią, ponieważ w konfrontacji z samochodem, co nie jest tajemnicą, pieszy nie ma szans. Przypominamy również, że jedną z przyczyn licznych wypadków drogowych jest brak odpowiedniej widoczności pieszych w porze wieczorowo-nocnej. Dlatego apelujemy o stosowanie elementów odblaskowych.