Wiadomości

Policjanci wspierają Straż Graniczną w związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu międzynarodowym

Data publikacji 18.03.2020

Policjanci razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Celno- Skarbowego oraz żołnierzami Obrony Terytorialnej strzegą przejść granicznych z Czechami. Są na wszystkich zamkniętych przejściach granicznych, wszędzie tam gdzie do tej pory odbywał się swobodny ruch pojazdów i pieszych. Przypominamy, że wszystkie z nich są zamknięte dla ruchu samochodowego poza przejściem granicznym Cieszynie-Boguszowicach, Piesi mogą przekroczyć granicę jedynie na Moście Przyjaźni w Cieszynie za okazaniem stosownych dokumentów.

Na granicy z Czechami w okresie od 15 do 24 marca tego roku została tymczasowo przywrócona kontrola graniczna. Wprowadzone są również ograniczenia w przekraczaniu granicy przez cudzoziemców wjeżdżających do naszego kraju. Granicę z Czechami pojazdami całodobowo będzie można przekraczać przez wyznaczone przejście graniczne w Cieszynie- Boguszowicach. Pozostałe drogi strzeżone są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, policjantów i żołnierzy. Przejazd nimi nie jest możliwy. Przejście piesze możliwe jest jedynie w Cieszynie poprzez Most Przyjaźni przy ul. Zamkowej.
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zgodnie z poleceniami Inspektora Sanitarnego apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny, unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych ( https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce)

Informacja dla podróżujących w związku z koronawirusem Covid-19- https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego
  • funkcjonariusze stoją przy radiowozie i pilnują przejścia granicznego