Wiadomości

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdowie i życie innych...

Data publikacji 07.04.2020

Policjanci na bieżąco sprawdzają miejsca kwarantanny i nieustannie kontrolują przestrzeganie przepisów obowiązujących w związku ze stanem epidemii. Policja kolejny raz apeluje o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji, hasło #Zostańwdomu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Puste ulice, skwery, parki na terenie naszego powiatu to dowód tego, że mieszkańcy rozumieją zagrożenie epidemią i powagę sytuacji. Solidarnie stosują się do nałożonych przez rząd obostrzeń — zakazów i nakazów. Mundurowi wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pouczają i tłumaczą istotę oraz cel nowego prawa. Jednak pamiętać trzeba, że osoby wyłamujące się z obywatelskiej solidarności narażają nie tylko siebie, ale również innych i będą ponosiły surowe konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań.

Policjanci w miniony weekend nakładali mandaty za nieprzestrzeganie ograniczenia przemieszczania się i grupowania. I tak mandaty po 500 zł dostali m.in. mieszkańcy Zebrzydowic, którzy umówili się na spożywanie alkoholu w domu jednego z kolegów, czy też osoby, które umówiły się na towarzyskie spotkanie w parku w Brennej. Ta sama kara dotknęła również grupę osób, która imprezowała Drogomyślu, choć w tym przypadku zostały również sporządzone wnioski o ukaranie. Nieco niższe kary spotkały osoby, które w tym trudnym czasie postanowiły w Goleszowie zagrać w piłkę nożną…  Pamiętajmy, nowe przepisy są po to, by minimalizować sytuacje związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Apelujemy o przemyślenie każdej decyzji związanej z wyjściem z domu!

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi obostrzeniami w Polsce obowiązuje ograniczenie w przemieszczaniu się. Ograniczenie dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

  • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Mycie samochodu lub wyjście do sklepu po alkohol nie są uznawane za niezbędne sprawy życia codziennego. 

Policjanci w trakcie kontroli mogą zapytać o cel wyjścia z domu. Za wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych możemy zostać ukarani karą do 500 zł albo naganą. 

Podkreślić trzeba też, że każdego dnia policjanci otrzymują aktualne listy osób objętych kwarantanną. Mundurowi udają się w teren i dokonują sprawdzeń właściwego realizowania obowiązku przebywania w izolacji domowej. Sprawdzenia odbywają się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie. Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom objętym kwarantanną. Poza sprawdzeniem, czy osoba jest w miejscu wskazanym, funkcjonariusze pytają ją również o to, czy potrzebna jest jej pomoc lub wsparcie. Warte podkreślenia jest fakt, że zdecydowana większość osób objętych kwarantanną bardzo poważnie podchodzi do swych obowiązków względem społeczeństwa. Ale zdarzają się też przypadki nieprzestrzegania izolacji. Tak było w Ustroniu, gdzie mężczyzna objęty kwarantanną wyszedł nadzorować prace budowlane na działce, czy w Kaczycach, gdzie kobieta postanowiła wyjść do sklepu na zakupy… W związku z naruszeniem kwarantanny policjanci przekazali informacje do Inspektora Sanitarnego dotyczące naruszeń nakazów i zakazów lub ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć grzywnę w wysokości od 5 tyś do 30 tys zł.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Jełki ktoś jest objęty kwarantanną, to ma obowiązek być w miejscu kwarantanny!