Wiadomości

Bezpieczny Przejazd– "Szlaban na ryzyko!", czyli wspólne działania policjantów cieszyńskiej drogówki i funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei

Data publikacji 10.07.2020

Dziś policjanci cieszyńskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami SOK prowadzili działania „Bezpieczny Przejazd”. W trakcie działań czuwali nad bezpieczeństwem oraz promowali właściwe zachowania w obrębie kolejowych przejazdów, a także miejsc, gdzie przechodzenie przez tory jest niedozwolone. Mundurowi rozmawiali o zagrożeniach związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych.

Aby wzmóc bezpieczeństwo w tym zakresie, policjanci cieszyńskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei prowadzili kontrole w rejonie przejazdów kolejowych. Celem działań jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo- drogowych oraz terenach kolejowych. W trakcie kontroli prowadzili rozmowy instruktażowe z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. Mundurowi zapowiedzieli kolejne akcje, w których kontrolowane będą przejazdy, a także przejścia, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie  jest wspólną sprawą wszystkich uczestników ruchu. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Wszyscy mamy na to realny wpływ. Na stronie internetowej „Bezpieczny Przejazd” w zakładce „Zgłoś usterkę” można zgłosić usterkę na przejeździe lub „dzikie przejście”.

  • sygnały uprzywilejowania pojazdu Straży Ochrony Kolei , w tle zamykające się zapory kolejowe
  • policjanci oraz funkcjonariusze SOK wręczają ulotki kierowcy samochodu
  • policjanci oraz funkcjonariusze SOK wręczają ulotki kierowcy samochodu
  • policjanci oraz funkcjonariusze SOK wręczają ulotki kierowcy samochodu
  • policjanci oraz funkcjonariusze SOK wręczają ulotki kierowcy samochodu
  • motocyklista za przejazdem kolejowym, opuszczające się zapory kolejowe