Zadania priorytetowe dzielnicowych - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Twój Dzielnicowy

Zadania priorytetowe dzielnicowych

 

Informacje na temat swojego dzielnicowego ( obsługiwany rejon, email, nr tel. kontaktowego) znajdziecie państwo na stronie internetowej  KPP Cieszyn w zakładce  Informacje lub w aplikacji  Moja Komenda

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Cieszyna oraz Komisariatów Policji w Skoczowie, Wiśle, Ustroniu, Strumieniu i Zebrzydowicach w ramach programu poprawy bezpieczeństwa „Dzielnicowy bliżej nas”:

 

                                      Komisariat Policji w Strumieniu 

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Strumień, Zbytków

Dzielnicowy, aspirant Grzegorz Kawulok: realizuje zadania mające na celu zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów w Strumieniu na ul. Rynek poprzez naniesienie znaku poziomego P-21 „wysepka” wzdłuż wewnętrznego parkingu na Rynku równolegle do przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – dzielnica Chybie , Frelichów, Zarzecze 

Dzielnicowy, aspirant Krzysztof Waleczek: prowadzi działania priorytetowe związane z wykroczeniami drogowymi w rejonie skrzyżowania ulic Bielskiej i Objazdowej w Chybiu - będzie dążył do tego, aby nie popełniać w tym miejscu wyeliminować wykroczenia dotyczące nieprawidłowego zatrzymywania i postoju pojazdów.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Bąków, Drogomyśl, Pruchna

Dzielnicowy, aspirant sztabowy Marek Pisarek: realizuje zadania priorytetowe związane z poprawą bezpieczeństwa przy ul. Storczyków, Fiołków, Stokrotek i Klonowej w Drogomyslu poprzez czynności zmierzające do wyznaczenia przez zarządcę drogi strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – Mnich, Zabłocie, Zaborze

Dzielnicowa, starszy aspirant Bernadeta Kiełkowska: prowadzi działania priorytetowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w rejonie Szkoły Podstawowej w Zaborzu

 

                                                                    Komisariat Policji w Zebrzydowicach

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Zebrzydowice Dolne, Marklowice Górne

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Parchański: realizuje zadania mające na celu ograniczenie i wyeliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych polegających na nagminnym i całorocznym spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem spożywania i zaśmiecaniu w rejonie sklepu” Lewiatan” oraz GOK i OSP w Marklowicach Górnych.

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Zebrzydowice Górne, Kończyce Małe

Dzielnicowa  mł.asp. Edyta Maciejczyk realizuje zadanie, którego celem jest  zapobieganie i ograniczenie do minimum wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie zamku w Kończycach Małych

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Kaczyce, Kończyce Wielkie

 Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Rygiel w zadaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania wykroczeń polegających na spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych w rejonie placu zabaw i boisk sportowych przy szkole podstawowej  i w rejonie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury terenie Kaczyc

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Hażlach, Zamarski, Rudnik

Dzielnicowy mł.asp. Adam Stefaniszek – w swych działaniach będzie dążył do wyeliminowanie wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych.miejscowości Hażlach

                    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Pogwizdów, Hażlach

Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Rygiel w związku z zgłoszeniami związanymi z spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych w centrum Pogwizdowa, gdzie znajdują się liczne placówki handlowe, plac zabaw w rejonie biblioteki , w rejonie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, gdzie znajdują się boiska sportowe i place zabaw będzie dążył do wyeliminowania tego rodzaju wykroczeń .

 

                                    Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

                                   Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 1- Cieszyn

Dzielnicowy  sierż.szt.  Kamil Przewieźlik podejmuje działania mające na celu ograniczenie procederu niepokojenia klientów marketu Castorama przez osoby proponujące zakup różnego rodzaju przedmiotów.

                                           Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 2- Cieszyn

Dzielnicowy mł.asp. Robert Raszka  w swoich działaniach dotyczących planu priorytetowego będzie dążył do rozwiązania problemu osób przebywających w rejonie ulicy Menniczej i Placu Teatralnego, które spożywają alkohol.

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Kurek  realizuje działanie priorytetowe dotyczące nieprawidłowego parkowania w rejonie ulicy Kościuszki 36A w Cieszynie

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Cieszyn

Dzielnicowy st.asp. Jacek Grudzieński w swoim działaniu priorytetowym podejmuje działania mające na celu wyeliminować niestosowanie się przez kierujących do znaków drogowych B-2 ,,zakaz wjazdu”, w rejonie ul. św Jerzego 4 i Moniuszki 13 w Cieszynie.

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Cieszyn

Dzielnicowa st. asp. Patrycja Żebrowska- w okresie od 4 października 2018 roku do 3 kwietnia 2019 roku rejon obsługiwany jest przez starszego aspiranta Grzegorza Kurek, który w swoim działaniu priorytetowym będzie przeciwdziałał i dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie skweru przy  skrzyżowaniu ulic Korfantego z Bobrecką.

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Cieszyn

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Staś działanie priorytetowe ukierunkuje na zminimalizowanie procederu nieprawidłowego parkowania pojazdów w na ulicy Popiołka w rejonie bloku nr 9 w Cieszynie.

                            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Palica- w okresie od 01 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. roku rejon obsługiwany jest przez sierż.szt. Dawida Chmiel realizuje on działanie priorytetowe mające na celu zwyeliminowanie problemu niewłaściwego parkowania i niszczenia zieleni w rejonie ul .Mickiewicza 16 w Cieszynie

                           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8- Cieszyn

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Krawiec w swoim działaniu priorytetowym dąży do  ograniczenia ilości popełnianych wykroczeń oraz spadek interwencji zgłaszanych przez mieszkańców ul. Motelowej w Cieszynie

 

                  Komisariat Policji w Skoczowie

                                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- Skoczów

Dzielnicowy mł.asp. Krystian Szydłowski

w działaniach będzie dążył do ograniczenia wykroczeń dotyczących  spożywania alkoholu i związanego z tym bezpośrednio zakłócaniem ładu i porządku publicznego w rejonie parku „Molo” w Skoczowie na ul. Górny Bór (rejon stawów).

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Myrmus będzie realizował zadania związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w rejonie osiedla przy ul. Targowej w Skoczowie 

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Skoczów

Dzielnicowy asp.szt. Rafał Pszczółka realizuje działanie priorytetowe mające na celu ograniczenie wykroczeń związanych z spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, tj. na terenie targowiska miejskiego przy ul. Góreckiej w Skoczowie

                                       Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Daniel Procner dąży w swym działaniu do tego, aby w rejonie stacji paliw FEL-TANK oraz wiaty i boiska sportowego, mieszczących się w Międzyświeciu przy ul. Iskrzyczyńskiej doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia sutyacji, które są powodem interwencji zgłaszanych przez mieszkańców

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Skoczów

Dzielnicowy asp.szt. Adrian Kornas w zadaniu priorytetowym podejmuje działania mające  na celu ograniczenie popełniania wykroczeń przez kierujących samochodami, którzy z ulicy Strażackiej wjeżdżają na drogę dojazdową do campingu „Jarząbek” w Ochabach Małych przy ulicy Strażackiej. Kierujący nie stosują się również do znaku „B-1” - zakaz ruchu i parkują samochody wzdłuż tej drogi

                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Górki Małe i Górki Wielkie

Dzielnicowy sierż.szt. Kazimierz Kawik w zadaniu priorytetowym podejmuje działania mające  na celu ograniczenie zakłócenia porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. rejon sklepu „ŻABKA” Górki Małe ul. Breńska 30.

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7 - Brenna

Dzielnicowy mł.asp. Rafał Skiba w zadaniu priorytetowym podejmuje czynności mające na celu ograniczenie zakłócenia porządku publicznego w rejonie restauracji „BESKID” Brenna ul. Wyzwolenia 89.

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8gm. Dębowiec

Dzielnicowy sierż.szt. Robert Jureczko  realizuje zadanie priorytetowe poprzez działania zmierzające od zminimalizowania i wyeliminowania nachalnego żebractwa ze strony osób innych osób, tj. w rejonie stacji paliw BP w Ogrodzonej pomiędzy ul. Południową a Wiedeńską.                                                 Komisariat Policji w Wiśle

             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Wisła Centrum

Dzielnicowy sierż.szt. Bogusław Bury- rejon obsługuje od 01.03.2018 do  02.08.2018  asp. szt.  Bogdan Gorzołka -swoje działanie priorytetowe ukierunkuje na rozwiązanie problemu wykroczeń popełnianych w rejonie sklepu „Euro” przy ul. 1 Maja 35, gdzie dochodzi do spożywania alkohol w miejscu do tego nie wyznaczonym jak również zanieczyszczania miejsca dostępnego dla publiczności.

            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Wisła Jawornik

Dzielnicowy asp. Bartłomiej Duraj: realizuje zadania mające na celu ograniczenie wykroczeń drogowych w rejonie centrum handlowego przy ul Jawornik 1b, polegających na niestosowaniu się do znaku nakaz jazdy prosto oraz znaku poziomego linia podwójna ciągła, przy wjeździe na teren centrum handlowego od ulicy Ustrońskiej, przez kierujących jadących od kierunku Wisły. Z uwagi na specyfikę miejsca, stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Wisła Głębce

Dzielnicowy asp.szt.Bogdan Gorzołka w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu  spożywania alkoholu w rejonie sklepów spożywczych przy ulicy Kopydło , Głebce  . Jego drugim działaniem priorytetowym jest wyeliminowanie nieprawidłowego przewożenia dzieci do szkoły SP 4 Wisła Głebce tj. bez wymaganych fotelików ochronnych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz parkowanie pojazdów w rejonie szkoły w miejscach zabronionych takich jak skrzyżowanie, przejście dla pieszych.

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4– Wisła Malinka, Wisła Czarne

Dzielnicowy asp. szt.  Tomasz Probosz w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu niestosowania się do przestrzegania przepisów, popełnianiu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – art. 64 kodeksu wykroczeń, polegającemu na nie dopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymaniu w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy ulicy lub placu albo miejscowości, na terenie Wisły Malinki, Czarnego i Nowej Osady.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5– Istebna

Dzielnicowy  st. asp. Krzysztof Czarnecki w swoich działaniach będzie dążył do wyeliminowania problemu nieprzestrzegania przepisu ruchu drogowego, parkowania samochodów na chodniku, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 943 od ronda w Istebnej do końca drogi w kierunku przejścia granicznego w Istebnej Jasnowicach.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 - Koniaków

Dzielnicowy  asp. Jarosław Wałach w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Koniaków „Kadłuby” do Koniaków „Centrum”

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Jaworzynka

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Michalski w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Jaworzynka Zapasieki do Jaworzynka Wielki Potok

 

                       Komisariat Policji w Ustroniu

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- miasto Ustroń

Dzielnicowy sierż.szt. Robert Kosowski

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- miasto Ustroń (Poniwiec, Polana, Dobka) 

Dzielnicowy asp.szt. Piotr Glenc realizuje czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu DW 941 ul. Katowicka z ul. Akacjową, Myśliwską i Brody

    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- miasto Ustroń, (Hermanice, Lipowiec, Nierodzim)

Dzielnicowy sierż.szt. Wojciech Jaworski w swoim zadaniu priorytetowym skupi się na wyeliminowaniu spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi na ul. Skoczowskiej, Stellera i Wiśniowej W Ustroniu  

   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- miasto Ustroń, Zawodzie, Jaszowiec, osiedle Generałów

Dzielnicowy asp.szt. Dariusz Bejma będzie w swoim działaniu priorytetowym podejmował czynności mające na celu wyeliminowanie  nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Traugutta w Ustroniu

                      Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Gmina Goleszów

Dzielnicowy sierż. szt. Szymon Borys będzie w związku z działaniem priorytetowym, dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu i demoralizacji  w Bażanowicach, na przystanku autobusowym, przy ul. Cieszyńskiej

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Gmina Goleszów

Dzielnicowy sierż.szt. Piotr Dziedzic realizuje działania mające na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w Cisownicy oraz w rejonie świetlicy gminnej oraz przystanku autobusowego w Cisownicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania