Zadania priorytetowe dzielnicowych - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Twój Dzielnicowy

Zadania priorytetowe dzielnicowych

 

Informacje na temat swojego dzielnicowego ( obsługiwany rejon, email, nr tel. kontaktowego) znajdziecie państwo na stronie internetowej  KPP Cieszyn w zakładce  Informacje lub w aplikacji  Moja Komenda

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Cieszyna oraz Komisariatów Policji w Skoczowie, Wiśle, Ustroniu, Strumieniu i Zebrzydowicach w ramach programu poprawy bezpieczeństwa „Dzielnicowy bliżej nas”:

 

                                      Komisariat Policji w Strumieniu 

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Strumień, Zbytków

Dzielnicowy, aspirant Grzegorz Kawulok: realizuje zadania mające na celu zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów w Strumieniu na ul. Rynek poprzez naniesienie znaku poziomego P-21 „wysepka” wzdłuż wewnętrznego parkingu na Rynku równolegle do przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – dzielnica Chybie , Frelichów, Zarzecze 

Dzielnicowy, aspirant Krzysztof Waleczek: prowadzi działania priorytetowe związane poprawą bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie lustra w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i Podleśnej w Chybiu oraz montaż instalacji oświetleniowej ulic Orzeszkowej i Zawala we Frelichowie

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Bąków, Drogomyśl, Pruchna

Dzielnicowy, aspirant sztabowy Marek Pisarek: realizuje zadania priorytetowe związane z poprawą bezpieczeństwa przy LKS Błyskawica Drogomyśl, czyli zamontowanie na obiekcie monitoringu co zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców osób przebywających na obiekcie sportowym.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – Mnich, Zabłocie, Zaborze

Dzielnicowa, starszy aspirant Bernadeta Kiełkowska: prowadzi działania priorytetowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w rejonie Szkoły Podstawowej w Zaborzu

 

                                                                    Komisariat Policji w Zebrzydowicach

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Zebrzydowice Dolne, Marklowice Górne

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Parchański: realizuje zadania mające na celu ograniczenie negatywnych zachowań wśród uczniów Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, dopuszczających się w obrębie szkoły używania słów wulgarnych, palenia papierosów oraz zaśmiecania. 

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Zebrzydowice Górne, Kończyce Małe

Dzielnicowa  mł.asp. Edyta Maciejczyk realizuje zadanie, którego celem jest  zapobieganie zatrzymywania w miejscu do tego nie przeznaczonym, tj: w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Kaczyce, Kończyce Wielkie

 Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Rygiel w zadaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania kradzieży mienia, przede wszystkim rowerów w rejonie Kaczyc

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Hażlach, Zamarski, Rudnik

Dzielnicowy mł.asp. Rafał Ponikiewski – w swych działaniach będzie przeciwdziałał zjawiskom polegającym na  pozostawianiu psów bez nadzoru właściciela o różnych porach dnia i nocy. Problem zgłaszany był na zebraniach wiejskich oraz bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami miejscowości Hażlach

                    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Pogwizdów, Hażlach

Dzielnicowy asp.szt. Mieczysław Zorychta w związku z zgłoszeniami mieszkańców osiedla w Pogwizdowie będzie prowadził swe działania pod kątem zapobieganiu spożywania alkoholu na terenie osiedla w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Problem był również zgłaszany przez administratora osiedla.

 

                                    Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

                                   Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 1- Cieszyn

Dzielnicowy st. sierż. Kamil Przewieźlik podejmuje działania mające na celu ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowania ulic Frysztackiej i Hażlaskiej oraz przejścia dla pieszych na ul. Hażlaskiej.

                                           Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 2- Cieszyn

Dzielnicowy sierż. szt. Robert RASZKA  w swoich działaniach dotyczących planu priorytetowego będzie dążył do rozwiązania problemu osób przebywających w rejonie mostu przy ulicy Zamkowej w Cieszynie. Problem ten dotyczy osób spożywających tam alkohol jak i zaczepiających przechodniów i żebrzących.

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Kurek  realizuje działanie priorytetowe dotyczące wyeliminowania problemu nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki – Bobka.

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Cieszyn

Dzielnicowy st.asp. Jacek Grudzieński w swoim działaniu priorytetowym podejmuje działania mające na celu wyeliminować między innymi spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zakłócanie spokoju w obrębie skarpy znajdującej się pomiędzy ul. Liburnia a Moniuszki w Cieszynie.

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Cieszyn

Dzielnicowa st. asp. Patrycja Żebrowska- w okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2018 roku rejon obsługiwany jest przez sierżanta sztabowego Dawida Chmiela, który w swoim działaniu priorytetowym będzie przeciwdziałał i dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie skweru przy  skrzyżowaniu ulic Korfantego z Bobrecką.

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Staś działanie priorytetowe realizuje w celu wyeliminowania zagrożenie polegające na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów na ul. Hallera w rejonie skrzyżowani z ulicą Rajską

                            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Palica realizuje działanie priorytetowe mające na celu zapobieganie dewastacji budynku socjalnego mieszczącego się pod adresem Cieszyn ul. Sikorskiego 3a 

                           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8- Cieszyn

Dzielnicowy sierż. szt. Mariusz Krawiec w swoim działaniu priorytetowym dąży do wyeliminowania nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. Hażlaskiej  w Cieszynie

 

                  Komisariat Policji w Skoczowie

                                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- Skoczów

Dzielnicowy mł.asp. Krystian Szydłowski będzie realizował zadania związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w rejonie stacji paliw CRAB w Skoczowie przy ulicy Wiślańskiej 9B.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Myrmus będzie realizował zadania związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w rejonie osiedla przy ul. Targowej w Skoczowie 

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Skoczów

Dzielnicowy sierż. szt. Rafał Skiba realizuje działanie priorytetowe mające na celu ograniczenie żebractwa (art. 58 Kodeksu Wykroczeń) dokonywanego przez osoby znajdujące się często pod wpływem alkoholu, w rejonie sklepu Biedronka w Skoczowie przy ul. Góreckiej 32D.

                                       Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Daniel Procner dąży w swym działaniu do wyeliminowania wykroczenia polegającego na  spożywaniu alkoholu w rejonie placówki handlowej w Pogórzu przy ul. Wspaniałej 3.

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Skoczów

Dzielnicowy asp. Adrian Kornas w zadaniu priorytetowym podejmuje działania mające  na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym- wyegzekwowanie od kierujących właściwego parkowania w rejonie Sanktuarium Św. Mikołaja w Pierśćcu, u zbiegu ulicy Landeckiej i Ks. Langera.

                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Górki Małe i Górki Wielkie

Dzielnicowy asp. szt. Mikołaj Żyła w zadaniu priorytetowym podejmuje czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka "Pod Brandysem" w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej 8 oraz znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wałów rzeki Brennica, w związku z niewłaściwym zachowaniem wypoczywającej tam młodzieży.

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7 - Brenna

Rejon obsługuje do 31.03.2018  dzielnicowy sierż. szt. Rafał Skiba

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8gm. Dębowiec

Dzielnicowy asp. szt. Rafał Pszczółka  realizuje zadanie priorytetowe poprzez działania zmierzające od zminimalizowania i wyeliminowania spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ul. Centralnej 17 w Ogrodzonej.                                                 Komisariat Policji w Wiśle

             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Wisła Centrum

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Gołąbek swoje działanie priorytetowe ukierunkuje na rozwiązanie problemu wykroczeń popełnianych w rejonie sklepu „Euro” przy ul. 1 Maja 35, gdzie dochodzi do spożywania alkohol w miejscu do tego nie wyznaczonym jak również zanieczyszczania miejsca dostępnego dla publiczności.

            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Wisła Jawornik

Dzielnicowy asp. Bartłomiej Duraj: realizuje zadania mające na celu ograniczenie wykroczeń drogowych w rejonie centrum handlowego przy ul Jawornik 1b, polegających na niestosowaniu się do znaku nakaz jazdy prosto oraz znaku poziomego linia podwójna ciągła, przy wjeździe na teren centrum handlowego od ulicy Ustrońskiej, przez kierujących jadących od kierunku Wisły. Z uwagi na specyfikę miejsca, stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Wisła Głębce

Dzielnicowy asp.szt.Bogdan Gorzołka w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu  spożywania alkoholu w rejonie sklepów spożywczych przy ulicy Kopydło , Głebce  . Jego drugim działaniem priorytetowym jest wyeliminowanie nieprawidłowego przewożenia dzieci do szkoły SP 4 Wisła Głebce tj. bez wymaganych fotelików ochronnych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz parkowanie pojazdów w rejonie szkoły w miejscach zabronionych takich jak skrzyżowanie, przejście dla pieszych.

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4– Wisła Malinka, Wisła Czarne

Dzielnicowy asp. szt.  Tomasz Probosz w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu niestosowania się do przestrzegania przepisów, popełnianiu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – art. 64 kodeksu wykroczeń, polegającemu na nie dopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymaniu w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy ulicy lub placu albo miejscowości, na terenie Wisły Malinki, Czarnego i Nowej Osady.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5– Istebna

Dzielnicowy  asp. Krzysztof Czarnecki w swoich działaniach będzie dążył do wyeliminowania problemu nieprzestrzegania przepisu ruchu drogowego, parkowania samochodów na chodniku, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 943 od ronda w Istebnej do końca drogi w kierunku przejścia granicznego w Istebnej Jasnowicach.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 - Koniaków

Dzielnicowy  asp. Jarosław Wałach w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Koniaków „Kadłuby” do Koniaków „Centrum”

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Jaworzynka

Dzielnicowy asp.Krzysztof Michalski w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Jaworzynka Zapasieki do Jaworzynka Wielki Potok

 

                       Komisariat Policji w Ustroniu

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- miasto Ustroń

Dzielnicowy st.asp. Jarosław Zadworny

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- miasto Ustroń (Poniwiec, Polana, Dobka) 

Dzielnicowy asp. Piotr Glenc realizuje czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu DW 941 ul. Katowicka z ul. Akacjową, Myśliwską i Brody

    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- miasto Ustroń, (Hermanice, Lipowiec, Nierodzim)

Dzielnicowy sierż.szt. Wojciech Jaworski w swoim zadaniu priorytetowym skupi się na wyeliminowaniu spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi na ul. Skoczowskiej, Stellera i Wiśniowej W Ustroniu  

   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- miasto Ustroń, Zawodzie, Jaszowiec, osiedle Generałów

Dzielnicowy asp.szt. Dariusz Bejma będzie w swoim działaniu priorytetowym podejmował czynności mające na celu wyeliminowanie  nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Traugutta w Ustroniu

                      Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Gmina Goleszów

Dzielnicowy (czasowo obsługujący rejon) st.asp. Jarosław Nadworny będzie w związku z działaniem priorytetowym, dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu i demoralizacji  w Bażanowicach, na przystanku autobusowym, przy ul. Cieszyńskiej

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Gmina Goleszów

Dzielnicowy  st. sierż. Piotr Dziedzic realizuje działania mające na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w Cisownicy oraz w rejonie świetlicy gminnej oraz przystanku autobusowego w Cisownicy