Zadania priorytetowe dzielnicowych - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Twój Dzielnicowy

Zadania priorytetowe dzielnicowych

 

Informacje na temat swojego dzielnicowego ( obsługiwany rejon, email, nr tel. kontaktowego) znajdziecie państwo na stronie internetowej  KPP Cieszyn w zakładce  Informacje lub w aplikacji  Moja Komenda

Oto zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Cieszyna oraz Komisariatów Policji w Skoczowie, Wiśle, Ustroniu, Strumieniu i Zebrzydowicach w ramach programu poprawy bezpieczeństwa „Dzielnicowy bliżej nas”:

 

                                      Komisariat Policji w Strumieniu 

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Strumień, Zbytków

Dzielnicowy, aspirant Grzegorz Kawulok: realizuje zadania mające na celu zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów w Strumieniu na ul. Rynek poprzez naniesienie znaku poziomego P-21 „wysepka” wzdłuż wewnętrznego parkingu na Rynku równolegle do przystanku autobusowego znajdującego się naprzeciw.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – dzielnica Chybie , Frelichów, Zarzecze 

Dzielnicowy, aspirant Krzysztof Waleczek: prowadzi działania priorytetowe związane poprawą bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie lustra w rejonie skrzyżowania ul. Leśnej i Podleśnej w Chybiu oraz montaż instalacji oświetleniowej ulic Orzeszkowej i Zawala we Frelichowie

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Bąków, Drogomyśl, Pruchna

Dzielnicowy, aspirant sztabowy Marek Pisarek: realizuje zadania priorytetowe związane z poprawą bezpieczeństwa przy LKS Błyskawica Drogomyśl, czyli zamontowanie na obiekcie monitoringu co zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców osób przebywających na obiekcie sportowym.

                                     Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – Mnich, Zabłocie, Zaborze

Dzielnicowa, starszy aspirant Bernadeta Kiełkowska: prowadzi działania priorytetowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci w rejonie Szkoły Podstawowej w Zaborzu

 

                                                                    Komisariat Policji w Zebrzydowicach

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Zebrzydowice Dolne, Marklowice Górne

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Parchański: realizuje zadania mające na celu ograniczenie negatywnych zachowań wśród uczniów Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, dopuszczających się w obrębie szkoły używania słów wulgarnych, palenia papierosów oraz zaśmiecania. 

                Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Zebrzydowice Górne, Kończyce Małe

Dzielnicowa  mł.asp. Edyta Maciejczyk realizuje zadanie, którego celem jest  zapobieganie zatrzymywania w miejscu do tego nie przeznaczonym, tj: w rejonie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Kaczyce, Kończyce Wielkie

 Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Rygiel w zadaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania kradzieży mienia, przede wszystkim rowerów w rejonie Kaczyc

                   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Hażlach, Zamarski, Rudnik

Dzielnicowy mł.asp. Rafał Ponikiewski – w swych działaniach będzie przeciwdziałał zjawiskom polegającym na  pozostawianiu psów bez nadzoru właściciela o różnych porach dnia i nocy. Problem zgłaszany był na zebraniach wiejskich oraz bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami miejscowości Hażlach

                    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Pogwizdów, Hażlach

Dzielnicowy asp.szt. Mieczysław Zorychta w związku z zgłoszeniami mieszkańców osiedla w Pogwizdowie będzie prowadził swe działania pod kątem zapobieganiu spożywania alkoholu na terenie osiedla w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Problem był również zgłaszany przez administratora osiedla.

 

                                    Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

                                   Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 1- Cieszyn

Dzielnicowy  sierż.szt.  Kamil Przewieźlik podejmuje działania mające na celu ograniczenie interwencji związanych z zakłócaniem ciszy nocnej przy ul.Motokrosowej 26  i 28

                                           Plan działań priorytetowych rejonu dzielnicy nr 2- Cieszyn

Dzielnicowy mł.asp. Robert RASZKA  w swoich działaniach dotyczących planu priorytetowego będzie dążył do rozwiązania problemu osób przebywających w rejonie ulicy Menniczej i Placu Teatralnego, które spożywają alkohol.

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Kurek  realizuje działanie priorytetowe dotyczące wyeliminowania problemu nieprawidłowego parkowania w rejonie ul.Wiejskiej 2 w Cieszynie.

                              Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Cieszyn

Dzielnicowy st.asp. Jacek Grudzieński w swoim działaniu priorytetowym podejmuje działania mające na celu wyeliminować między innymi spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zakłócanie spokoju w rejonie ul.Moniuszki, Chopina (rejon garaży), Moniuszki 16, Moniuszki 22 w Cieszynie

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Cieszyn

Dzielnicowa st. asp. Patrycja Żebrowska- okresie od 3 kwietnia do 3 października 2018 roku rejon obsługiwany jest przez starszego aspiranta Grzegorza Kurek, który w swoim działaniu priorytetowym będzie przeciwdziałał i dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie skweru przy  skrzyżowaniu ulic Korfantego z Bobrecką.

                             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Cieszyn

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Staś działanie priorytetowe realizuje w celu wyeliminowania zagrożenie polegające na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów na ul. Hallera w rejonie skrzyżowani z ulicą Rajską

                            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Cieszyn

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Palica- w okresie od 3 kwietnia do 3 października 2018 roku rejon obsługiwany jest przez sierż.szt. Dawida Chmiel realizuje on działanie priorytetowe mające na celu zwyeliminowanie problemu niewłaściwego parkowania i niszczenia zieleni w rejonie ul .Mickiewicza 16 w Cieszynie

                           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8- Cieszyn

Dzielnicowy mł.asp. Mariusz Krawiec w swoim działaniu priorytetowym dąży do wyeliminowania nieprawidłowego parkowania w rejonie ul. Hażlaskiej  w Cieszynie

 

                  Komisariat Policji w Skoczowie

                                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- Skoczów

Dzielnicowy mł.asp. Krystian Szydłowski

w działaniach będzie dążył do ograniczenia co najmniej o 50% zgłoszeń dotyczących interwencji  podejmowanych w związku ze spożywaniem alkoholu, kradzieżami alkoholu, bądź też zakłócaniem porządku publicznegow parkach nad rzeką Wisłą – rejon wałów rzeki i przejścia podziemnego pod Drogą Krajową nr 81 oraz znajdującego się u styku dzielnic nr 1 i 3 Parku im. Pawła Tendery przy ul. Garbarskiej i Bielskiej.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Marcin Myrmus będzie realizował zadania związane z ograniczeniem i wyeliminowaniem spożywania alkoholu w rejonie osiedla przy ul. Targowej w Skoczowie 

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- Skoczów

Dzielnicowy asp.szt. Rafał Pszczółka realizuje działanie priorytetowe mające na celu ograniczenie żebractwa (art. 58 Kodeksu Wykroczeń) dokonywanego przez osoby znajdujące się często pod wpływem alkoholu, w rejonie sklepu Biedronka w Skoczowie przy ul. Góreckiej 32D.

                                       Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- Skoczów

Dzielnicowy mł. asp. Daniel Procner dąży w swym działaniu do tego, aby w rejonie stacji paliw FEL-TANK oraz wiaty i boiska sportowego, mieszczących się w Międzyświeciu przy ul. Iskrzyczyńskiej doprowadzić do zdecydowanego ograniczenia sutyacji, które są powodem interwencji zgłaszanych przez mieszkańców

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Skoczów

Dzielnicowy asp.szt. Adrian Kornas w zadaniu priorytetowym podejmuje działania mające  na celu ograniczenie popełniania wykroczeń przez kierujących samochodami, którzy z ulicy Strażackiej wjeżdżają na drogę dojazdową do campingu „Jarząbek” w Ochabach Małych przy ulicy Strażackiej. Kierujący nie stosują się również do znaku „B-1” - zakaz ruchu i parkują samochody wzdłuż tej drogi

                         Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Górki Małe i Górki Wielkie

Dzielnicowy sierż.szt. Kazimierz Kawik w zadaniu priorytetowym podejmuje działania mające  na celu ograniczenie zakłócenia porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. rejon sklepu „ŻABKA” Górki Małe ul. Breńska 30.

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7 - Brenna

Dzielnicowy mł.asp. Rafał Skiba w zadaniu priorytetowym podejmuje czynności mające na celu ograniczenie zakłócenia porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. rejon sklepu „KAPRYS” Brenna ul. Jawornik 2.

                        Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 8gm. Dębowiec

Dzielnicowy sierż.szt. Robert Jureczko  realizuje zadanie priorytetowe poprzez działania zmierzające od zminimalizowania i wyeliminowania nachalnego żebractwa ze strony osób innych osób, tj. w rejonie stacji paliw BP w Ogrodzonej pomiędzy ul. Południową a Wiedeńską.                                                 Komisariat Policji w Wiśle

             Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Wisła Centrum

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Gołąbek- rejon obsługuje od 01.03.2018 do  02.08.2018  asp. szt.  Bogdan Gorzołka -swoje działanie priorytetowe ukierunkuje na rozwiązanie problemu wykroczeń popełnianych w rejonie sklepu „Euro” przy ul. 1 Maja 35, gdzie dochodzi do spożywania alkohol w miejscu do tego nie wyznaczonym jak również zanieczyszczania miejsca dostępnego dla publiczności.

            Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 – Wisła Jawornik

Dzielnicowy asp. Bartłomiej Duraj: realizuje zadania mające na celu ograniczenie wykroczeń drogowych w rejonie centrum handlowego przy ul Jawornik 1b, polegających na niestosowaniu się do znaku nakaz jazdy prosto oraz znaku poziomego linia podwójna ciągła, przy wjeździe na teren centrum handlowego od ulicy Ustrońskiej, przez kierujących jadących od kierunku Wisły. Z uwagi na specyfikę miejsca, stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3 – Wisła Głębce

Dzielnicowy asp.szt.Bogdan Gorzołka w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu  spożywania alkoholu w rejonie sklepów spożywczych przy ulicy Kopydło , Głebce  . Jego drugim działaniem priorytetowym jest wyeliminowanie nieprawidłowego przewożenia dzieci do szkoły SP 4 Wisła Głebce tj. bez wymaganych fotelików ochronnych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz parkowanie pojazdów w rejonie szkoły w miejscach zabronionych takich jak skrzyżowanie, przejście dla pieszych.

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4– Wisła Malinka, Wisła Czarne

Dzielnicowy asp. szt.  Tomasz Probosz w działaniu priorytetowym będzie dążył do wyeliminowania problemu niestosowania się do przestrzegania przepisów, popełnianiu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – art. 64 kodeksu wykroczeń, polegającemu na nie dopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymaniu w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy ulicy lub placu albo miejscowości, na terenie Wisły Malinki, Czarnego i Nowej Osady.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5– Istebna

Dzielnicowy  st. asp. Krzysztof Czarnecki w swoich działaniach będzie dążył do wyeliminowania problemu nieprzestrzegania przepisu ruchu drogowego, parkowania samochodów na chodniku, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 943 od ronda w Istebnej do końca drogi w kierunku przejścia granicznego w Istebnej Jasnowicach.

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 - Koniaków

Dzielnicowy  asp. Jarosław Wałach w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Koniaków „Kadłuby” do Koniaków „Centrum”

           Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 7- Jaworzynka

Dzielnicowy st. asp. Krzysztof Michalski w swoim działaniu priorytetowym będzie sprawdzał wykroczenia polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczenia oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym co ma duże znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia. Zadanie realizowane będzie w kilku etapach w tym przypadku dotyczy rejonu Jaworzynka Zapasieki do Jaworzynka Wielki Potok

 

                       Komisariat Policji w Ustroniu

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1- miasto Ustroń

Dzielnicowy st.asp. Jarosław Zadworny

                          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2- miasto Ustroń (Poniwiec, Polana, Dobka) 

Dzielnicowy asp.szt. Piotr Glenc realizuje czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu DW 941 ul. Katowicka z ul. Akacjową, Myśliwską i Brody

    Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 3- miasto Ustroń, (Hermanice, Lipowiec, Nierodzim)

Dzielnicowy sierż.szt. Wojciech Jaworski w swoim zadaniu priorytetowym skupi się na wyeliminowaniu spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi na ul. Skoczowskiej, Stellera i Wiśniowej W Ustroniu  

   Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4- miasto Ustroń, Zawodzie, Jaszowiec, osiedle Generałów

Dzielnicowy asp.szt. Dariusz Bejma będzie w swoim działaniu priorytetowym podejmował czynności mające na celu wyeliminowanie  nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Traugutta w Ustroniu

                      Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5- Gmina Goleszów

Dzielnicowy (czasowo obsługujący rejon) st.asp. Jarosław Zadworny będzie w związku z działaniem priorytetowym, dążył do wyeliminowania spożywania alkoholu i demoralizacji  w Bażanowicach, na przystanku autobusowym, przy ul. Cieszyńskiej

          Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6- Gmina Goleszów

Dzielnicowy sierż.szt. Piotr Dziedzic realizuje działania mające na celu wyeliminowanie spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w Cisownicy oraz w rejonie świetlicy gminnej oraz przystanku autobusowego w Cisownicy