WLAŹLAK BOGDAN - Gmina Ustroń - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Gmina Ustroń

WLAŹLAK BOGDAN

Data publikacji 14.02.2018

Drugie imię: JÓZEF

Imię ojca: JAN

Imię matki: JADWIGA

Nazwisko panieńskie matki: ŁOPACIŃSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 17.02.1944

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: USTROŃ, JELENICA 91

Obywatelstwo: POLSKA


 

Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • KA KPP Cieszyn Wydział Kryminalny, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 
    telefon: (0-32) 200 1444
    email: dyzurnykwp@policja.katowice.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 296 § 2 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Poszukujące jednostki policji:

poszukiwani.policja.pl
KA KWP Katowice

Podstawy poszukiwań:
Art. 296 § 2 Wyrządzanie znacznej szkody majątkowej przez będącego obowiązanym na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki o


 

Cechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Na portalu widnieją tylko wizerunki i dane osób, wobec których organy poszukujące (Prokuratury lub Sądy) wydały zgodę na publikację listu gończego. Pobieranie danych i wizerunków osób poszukiwanych i zaginionych ze stron serwisu, a następnie umieszczanie na innych niż policyjne stronach internetowych jest dozwolone, jednak w takiej sytuacji odpowiedzialność za aktualność publikacji spoczywa na administratorze publikującego portalu. Wszelkie roszczenia związane z publikowaniem bądź kopiowaniem zawartości serwisu na stronach innych niż policyjne proszę kierować do administratorów właściwych stron sieci Internet.