Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2012 - 2015

ZARZĄDZENIE WO.120.38.2012
 

 STAROSTY   CIESZYŃSKIEGO

z dnia 24 października

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2012-2015.
 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.)

zarządzam

§ 1

Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na okres kadencji od 24 października 2012r. do 23 października 2015r. w następującym składzie: 

1.     Jerzy Nogowczyk - Starosta Cieszyński - Przewodniczący Komisji

2.     Edward Dudkowiak - radny delegowany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego

3.     Stanisław Kasztura-  radny delegowany przez Radę Powiatu Cieszyńskiego

4.     Lucyna Legierska - Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie

5.     Maria Pindur - Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

6.     Przemysław Rudziński - przedstawiciel delegowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

7.     Jacek Bąk- przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

8.     Mariusz Białoń- przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

 

§ 2

 

W pracach Komisji uczestniczy Mariusz Lampart - prokurator Prokuratury Rejonowej w Cieszynie.


 

§ 3

 

1.Powołuję do udziału w pracach Komisji następujące osoby:

1.     Jan Kieloch - Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie

2.     Teresa Wałga - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

3.     Jan Smolarz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie

4.     Bogusław Kubica - Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

2. Osoby wymienione w ust.1 uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

 

§ 4

 

Obsługę administracyjną Komisji pełni Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk