Gdzie szukać pomocy - Pomoc ofiarom przestępstw - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Pomoc ofiarom przestępstw

Gdzie szukać pomocy

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w garnizonie śląskim

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Śląskiej Policji - pod linkiem strony www.slaska.policja.gov.pl Państwo infmoracje dotyczące bazy teleadresowej podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz bazę osób nadzorujących lub koordynujących działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w garnizonie śląskim