Notatki ze zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Poniżej przestawiono w jakich okolicznościach można zwracać się z wnioskiem o wydanie notatki urzędowej z kolizji lub wypadku drogowego. Otóż jeżeli na miejscu zdarzenia była Policja lub w przypadku gdy zdarzenie zostało zgłoszone po czasie, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie wyda uczestnikom zdarzenia lub pokrzywdzonym notatkę urzędową, po tym jak sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym lub dopiero po zakończeniu postępowania karnego lub wyjaśniającego.

 

Co zrobić jeżeli zakład ubezpieczeń wnosi o dostarczenie notatki ze zdarzenia?
W celu przyspieszenia procedury uzyskania notatki, proponujemy przekazanie informacji likwidatorowi szkody, korzystającemu z uprawnień wynikających z art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, adresu poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Cieszynie  rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl , pod który może on skierować wniosek o bezpośrednie przesłanie jej w formie elektronicznej PDF.

 

Notatki wydawane są również w tradycyjnej papierowej formie, tj. w formie zaświadczenia, po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17zł, wszystkim uczestnikom zdarzenia, właścicielom pojazdów, budynków i innych obiektów uszkodzonych w zdarzeniu, którzy po uprzednim umówieniu się, osobiście stawią się pod adresem:

 

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
ul. Cieszyńska 76
43-418 Pogwizdów
II piętro pokój nr 11

sekretariat wydziału +48 33 854 95 12

Terminy wydawania notatek-zaświadczeń - w każdy dzień roboczy (nie dot. dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 - 14:30

 

Opłatę skarbową w wysokości 17zł, za wydanie zaswiadczenia można wpłacić:
- bezpośrednio w kasie Urzedu Miejskiego w Cieszynie na parterze Ratusza, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 z przerwą od 11:00 do 11:15, we wtorki od 7:30 do 16:30,
- przelewem na rachunak bankowy w ING BSK w Cieszynie nr rachunku 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 wpisując w tytule przelewu "Opłata za zaświadczenie dot. zdarzenia drogowego z dnia z udziałem ...........".
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635).


W szczególnych przypadkach, np. udział w zdarzeniu obcokrajowców lub znaczna odległość miejsca zamieszkania uczestnika zdarzenia od Cieszyna, notatka może być wydana w innym terminie tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia tego faktu telefonicznie pod numerem telefonu:
sekretariat wydziału +48 33 854 95 12