Profilaktyka ruchu drogowego - Profilaktyka BRD - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Profilaktyka BRD

Profilaktyka ruchu drogowego

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem spotkań lub szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych m.in. z tematyki prawidłowego poruszania się po drogach oraz interpretacji przepisów kodeksu drogowego prosimy o kontakt z naszym wydziałem.

Adres i telefony kontaktowe zamieszczamy poniżej:

 

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji

w Cieszynie

z siedzibą w Pogwizdowie przy ul. Cieszyńskiej 76
sekretariat tel. 33 8549512

aspirant  sztabowy Grzegorz HANZEL
tel.33 8549518