Profilaktyka BRD

Rozpoczynamy eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

Już 28 marca 2019r, wzorem lat ubiegłych, w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu rozpoczynają się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w Powiecie Cieszyńskim dla uczniów szkół średnich.

Zgodnie z regulaminem w turnieju biorą udział trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę. Drużyny startują w następujących konkurencjach:

Konkurencje teoretyczne:

1. Test wiedzy 25 pytań (zagadnienia dotyczące zasad i przepisów ruchu drogowego).

2. Test z historii polskiej motoryzacji 15 pytań.

Konkurencje praktyczne:

1. Przygotowanie pojazdu do jazdy (sprawdzenie stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem jazdy).

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

3. Jazda sprawnościowa samochodem.

         Zawodnicy startujący w konkurencjach jazdy samochodem obowiązkowo powinni posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami.

         Oficjalne rozpoczęcie turnieju nastąpi w dniu 28 marca 2019r. o godz. 9:00. Od godziny 8:00 przyjmowanie zgłoszeń drużyn. Przewidywane zakończenie godz.13:00.

         Punktacja i zasady przeprowadzenia turnieju zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

W sprawach organizacyjnych turnieju można kontaktować się z asp. szt. Grzegorz Hanzel z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie tel. 33 8549518 lub 33 8549512, 509140785.

Zainteresowane szkoły należy zgłaszać telefonicznie pod podanymi numerami telefonów lub pisemnie, e-mailem na adres rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl lub grzegorz.hanzel@cieszyn.ka.policja.gov.pl, nie później niż  do 25 marca  2019r.