2011 Rok Pieszego

Trzeci krok-Rok pieszego- Rozsądny i widoczny pieszy

Kampania "2009 - rok pieszego" nie może mieć charakteru akcyjności, pojedynczego i incydentalnego " zjawiska".

Kampania "2009 - rok pieszego" nie może mieć charakteru akcyjności, pojedynczego i incydentalnego " zjawiska". Dlatego w 2011 roku Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach przy wspóludziale całego garnizonu i Telewizji Polskiej S.A o/Katowice kontynuują tę kampanię pod nazwą

TRZECI KROK - ROK PIESZEGO - ROZSĄDNY I WIDOCZNY PIESZY

Zamieszczona poniżej tabela obrazuje ilustruje pozytywne tendencje zmniejszenia liczby rannych pieszych w wypadkach drogowych w województwie śląskim

 

  Wypadki Zabici ogółem Zabici piesi Ranni ogółem Ranni piesi
Rok 2008 5896 455 219 7286 2036
Rok 2009 5586(-310) 414 (-41) 166 (-53) 6880 (-406) 1814 (-222)
Rok 2010 4973(-613) 349 (-65) 134 (-32) 6080 (-800) 1544(-270)