"Jedź z głową" - 2011 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2011 Rok Pieszego

"Jedź z głową"

Funkcjonariusze z cieszyńskiej drogówki współorganizowali III Festiwal Rowerowy "Jedź z głową", który odbył się 1 czerwca w hali MOSIR w Cieszynie. Celem imprezy było propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród wszystkich mieszkańców regionu

Funkcjonariusze z cieszyńskiej drogówki współorganizowali III Festiwal Rowerowy "Jedź z głową", który odbył się 1 czerwca w hali MOSIR w Cieszynie. Podczas imprezy organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji takich jak prezentacje zawodowców, wystawa zabytkowych rowerów, konkursy zręcznościowe, pokaz policyjnego sprzętu. Celem imprezy było propagowanie bezpieczeństwa wśród wszystkich mieszkańców regionu podczas poruszania się rowerem po drogach.

Po raz trzeci zorganizowano Festiwal Rowerowy w którym swój udział mocno zaakcentowali policjanci z cieszyńskiej drogówki. Program imprezy "Jedź z głową" uczestnicy mieli zapewnione liczne atrakcje m. in. wystawę zabytkowych rowerów, starych map i przewodników rowerowych oraz rowerowy tor przeszkód. Stróże prawa przeprowadzil egzaminy na kartę rowerową. Wielu chętnych znalazło się aby zdobyć swoje pierwsze uprawnienia do kierowania. Mundurowi zaprezentowali profesjonalny sprzęt  policyjny (radiowozy, kolczatki, motocykle). Każdy, kto przyjechał rowerem otrzymał naklejkę fosforyzującą.

Organizatorami imprezy byli:
- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
- MOSIR Cieszyn
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
- Straż Miejska w Cieszynie