Drogówka podsumowała I półrocze - 2011 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2011 Rok Pieszego

Drogówka podsumowała I półrocze

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podsumowali stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu cieszyńskiego za okres pierwszych sześciu miesięcy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego podsumowali stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu cieszyńskiego za okres pierwszych sześciu miesięcy.

 

W pierwszym półroczu 2011 roku odnotowano 78 wypadków drogowych (zdarzenia w których osoby zostały ranne lub zabite), czyli tyle samo ile w analizowanym okresie ubiegłego roku. Natomiast nastąpił spadek kolizji drogowych, których zaistniało 718, a w 2010 roku było ich 782 (spadek o 64). W wypadkach drogowych zginęło na miejscu 5 osób (spadek o 1) i zostały ranne lub zginęły do 30 dni - 103 osoby (spadek o 2).

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w 2011 roku było :

      -     nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

      -     niedostosowanie prędkości do warunków ruchu

      -     niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami

Osoby nietrzeźwe były sprawcami 28 (6 wypadków i 22 kolizji ) zdarzeń drogowych i jest to spadek w porównaniu do 2010 roku o 15,1 % ( 33 zdarzenia ).

Funkcjonariusze drogówki wyeliminowali z ruchu 149 nietrzeźwych kierujących, co stanowi wzrost do poprzedniego roku o 52 przypadki (97 nietrzeźwych zatrzymano w 2010 roku).

Zatrzymali łącznie 107 uprawnień do kierowania pojazdami tj. o 37 więcej niż w 2010 roku. Podczas kontroli pojazdów zatrzymali 659 dowodów rejestracyjnych (o 2 więcej niż w roku poprzednim).

Zmalała liczba nałożonych mandatów przez policjantów drogówki z 4400 w 2010 roku do 3964 w 2011 roku. Ponad połowa mandatów została nałożona za niestosowanie się do przepisów dot. prędkości. Wzrosła natomiast ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego z 106 w 2010 roku do 130 w 2011 roku.