Bezpieczna droga do szkoły - 2011 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2011 Rok Pieszego

Bezpieczna droga do szkoły

Rusza akcja: "Bezpieczna droga do szkoły"! Na terenie powiatu cieszyńskiego policjanci drogówki rozpoczną działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli. Kontrolowane będą również gimbusy i autobusy

Rusza akcja: "Bezpieczna droga do szkoły"! Na terenie powiatu cieszyńskiego policjanci drogówki rozpoczną działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonie szkół i przedszkoli. Kontrolowane będą również gimbusy i autobusy dowożące najmłodszych.

Jak co roku, 1 września policjanci cieszyńskiej drogówki wspólnie z kolegami z pionu prewencji, uczestniczyć będą w akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Działania te mają na celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie zagrożeń, jakie mogą spotkać najmłodszych na drogach. Policjanci, podczas prelekcji i pogadanek w szkołach, będą uczyć jak unikać zagrożeń, prawidłowo przewozić dziecko w samochodzie, a także jak wyposażyć nasze pociechy, aby mogły bezpiecznie poruszać się po drodze. Stróże prawa będą pomagać i uczyć dzieci prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Akcja ma także na celu przypomnienie kierowcom, że opuszczone na dwa miesiące wakacji budynki szkolne od pierwszego dnia września zapełnią się uczniami, którzy bezpiecznie muszą tam dotrzeć, a po zajęciach - wrócić do domu.