Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 2011 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2011 Rok Pieszego

Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Od 5 do 11 grudnia 2011r w Polsce obchodzony jest „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Jest to dobra okazja, aby zwrócić uwagę kierowcom, motocyklistom, rowerzystom i pieszym na bezpieczeństwo na drodze.

Od 5 do 11 grudnia 2011r w Polsce obchodzony jest „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Jest to dobra okazja, aby zwrócić uwagę kierowcom, motocyklistom, rowerzystom i pieszym na bezpieczeństwo na drodze.

Ogłoszenie Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest znakomitą okazją do zwrócenia uwagi użytkownikom dróg na podstawowe problemy, z jakimi mogą spotkać się na drogach, a także do podejmowania działań edukacyjnych skierowanych zarówno do osób dorosłych jak też dzieci i młodzieży.

Dane na temat ofiar wypadków drogowych budzą grozę, każdego roku na drogach całego świata ginie ponad 1,2 mln osób, z czego w samej tylko UE ponad 39 tys. osób. Szacuje się, że w 2020 roku obrażenia doznane w wyniku tych zdarzeń zajmą 3 miejsce wśród globalnych chorób i obrażeń.

Priorytetem Policji nie tylko polskiej, ale w całej Unii Europejskiej są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zmierzające do ograniczenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków.

W Polsce liczba wypadków i ofiar tych zdarzeń zdecydowanie maleje mimo, że przybywa na drogach samochodów. W porównaniu do 1991 roku kiedy to mieliśmy aż 7900 ofiar śmiertelnych w 2010 roku liczba ta spadła aż o 4000 tysiące. Mówiąc o wypadkach drogowych należy wziąć pod uwagę, iż lata 90-te zapoczątkowały w naszym kraju gwałtowny rozwój motoryzacji. W 1991 roku po polskich drogach poruszało się blisko 9 milionów pojazdów silnikowych tj. (motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów itp.). Po upływie 20 lat w roku 2010 liczba zarejestrowanych pojazdów silnikowych w Polsce wyniosła prawie 24 miliony z czego ponad 16 milionów to samochody osobowe!!!

Zabici w wypadkach drogowych w Polsce na przestrzeni lat na tle zarejestrowanych pojazdów silnikowych

oprac. przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji


Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest niewątpliwie okazją do zwrócenia uwagi, jak ważny jest zdrowy rozsądek i wyobraźnia oraz troska o życie i zdrowie innych ludzi podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.
Dlatego zwracamy się z APELEM do wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz brd, a także do mediów - o efektywne wykorzystanie tej inicjatywy do podnoszenia świadomości społecznej na temat odpowiedzialnych zachowań na drodze. Pamiętajmy, że ceną lekkomyślności czy błędu popełnionego w ruchu drogowym jest ludzkie życie!