Policyjna akcja NURD - 2012 Rok pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2012 Rok pieszego

Policyjna akcja NURD

Dziś na terenie naszego powiatu oraz w całym województwie śląskim policjanci drogówki przeprowadzą akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Akcja jest prowadzona w godzinach 6.00-22.00 na terenie powiatu cieszyńskiego. W działaniach wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt, między innymi  nieoznakowane radiowozy wyposażone w videorejestratory. Planowane działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.