Spotkanie drogówki z seniorami - 2014 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2014 Rok Pieszego

Spotkanie drogówki z seniorami

Data publikacji 16.01.2014

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chybiu. Mundurowi przekazali informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych i rowerzystów oraz rozdali elementy odblaskowe

Funkcjonariusze spotkali się z seniorami w związku ze współpracą nawiązaną z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w ramach prowadzonej od grudnia 2013r. kampanii pn. „Bezpieczeństwo na drodze – chroń się - bądź widoczny”. Wspólna akcja ma na celu propagowanie noszenia odblasków przez wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Aspirant Tomasz Szczypka informował uczestników o bezpiecznych nawykach użytkowania elementów odblaskowych. Świadomość dotycząca niebezpieczeństwa związanego ze słabą widocznością pieszego na drodze jest nadal zbyt mała, a w okresie zimowym szybki zmierzch sprzyja powstawaniu niebezpiecznych sytuacji. Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali elementy odblaskowe.
Dodatkowo w ramach nawiązanej współpracy policjanci pełniący służbę w godzinach nocnych w przypadku napotkania osób poruszających się pieszo w terenie niezabudowanym będą im wręczali elementy odblaskowe.

 

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, obowiązek noszenia odblasków mają dzieci do 15 roku życia. Wkrótce to się zmieni i wejdą w życie nowe przepisy wprowadzające taki obowiązek dla pozostałych pieszych. Zmiana nastąpi 31 sierpnia 2014 r. i wtedy w art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym zostanie dodany 4a, który mówi o tym, że „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.