Działania NURD - 2014 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2014 Rok Pieszego

Działania NURD

Data publikacji 07.04.2014

Jutro na terenie naszego województwa policjanci drogówki przeprowadzą akcję skierowaną do „NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO”. Działania te maja wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja będzie prowadzona w godzinach od 6.00 do 22.00 na terenie naszego województwa. W działaniach wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt, między innymi nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Planowane działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.