Bezpieczne ferie z Policją i Sanepidem - 2017 Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

2017 Rok Pieszego

Bezpieczne ferie z Policją i Sanepidem

Policjanci z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej prowadzą wspólne działania na temat bezpieczeństwa dzieci podczas ferii zimowych. W tym celu spotkali się z młodzieżą wypoczywającą w górskich ośrodkach wypoczynkowych.

Policjanci z cieszyńskiej komendy wraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie przeprowadzili zajęcia dla młodzieży przebywającej w kilku ośrodkach wypoczynkowych w Ustroniu i Brennej. Tematem pogadanki pracowników Sanepidu były zagadnienia dotyczące higieny, zagrożeń chorób zakaźnych oraz szkodliwości tzw. dopalaczy. Z kolei policjanci cieszyńskiej drogówki rozmawiali o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych. Przypominali o zasadach bezpiecznego zachowania na stokach oraz podczas poruszania się pieszych na drogach.

  • policjant podczas pogadanki z dziećmi
  • policjant podczas pogadanki z dziećmi