Statystyki zdarzeń drogowych

Zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie woj. śląskiego

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 na drogach województwa śląskiego w okresie 12 miesięcy 2010r. i 2011r.

L.p.

Miesiąc

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1

12 miesiecy

5024

5035

352

347

6147

6115

50314

44589

* - dane aktualne na dzień 14 luty 2012 r.