Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Zaproszenie na powiatowy turniej BRD

Policjanci cieszyńskiej drogówki organizują powiatowe eliminacje 38 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu. Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów redakcji.

Po przeprowadzeniu eliminacji międzyszkolnych do dalszego etapu 38 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowało się dwanaście drużyn. Zawody odbędą się 18 kwietnia 2015 r. w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godz. 8:00. Od godz. 7:15 do godz. 7:50 drużyny biorące udział w turnieju należy zgłosić w biurze zawodów. Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu: kartę rowerową, legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych na udział w turnieju, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju, zmienne obuwie, a także własne kaski ochronne, w których każdy uczestnik będzie startował.

Zawodnicy będą zmagać się w następujących konkurencjach:

  1.  Test wiedzy: szkoły podstawowe 20 pytań, gimnazjalne 25 pytań.
  2.  Test skrzyżowania 10 pytań.
  3.  Jazda rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego (szkoła podstawowa na rowerze typu „górski lub składak”, gimnazjum rower typu „górski”, każda z     drużyn może dostarczyć swój rower).
  4.  Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegający na wykonaniu w określonym czasie przez drużynę zadania praktycznego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Zadanie wykonuje cała drużyna.

Punktacja karna oraz przeszkody są zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.  W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z  asp. szt. Grzegorzem Hanzel tel. 33 8549518 lub 33 8549512 rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl lub grzegorz.hanzel@cieszyn.ka.policja.gov.pl

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów redakcji.