Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Zaproszenie na Powiatowy Turniej BRD

Policjanci cieszyńskiej drogówki organizują powiatowe eliminacje 39 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę 2 kwietnia w Ustroniu. Serdecznie zapraszamy dziennikarzy i fotoreporterów redakcji!

Po zakończeniu eliminacji międzyszkolnych do dalszego etapu 39 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zakwalifikowało się dwanaście drużyn. Powiatowy Turniej BRD odbędzie się w najbliższą sobotę 2 kwietnia 2016 r. w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 31. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 8:00.

Informacje dla uczestników turnieju powiatowego!!!

Od godz. 7:15 do godz. 7:50 drużyny biorące udział w turnieju należy zgłosić w biurze zawodów. Uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu:

 • kartę rowerową,
 • legitymację szkolną,
 • pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych na udział w turnieju),
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju,
 • zmienne obuwie,
 • własne kaski ochronne w których każdy uczestnik będzie startował,
 • ubezpieczenie szkolne zawarte na rok szkolny 2015/2016.

Eliminacje Powiatowe będą jednoetapowe i będą składać się z następujących konkurencji:

 1. Test wiedzy: szkoły podstawowe 20 pytań, gimnazjalne 25 pytań.
 2. Test skrzyżowania 10 pytań.
 3. Jazda rowerem po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego: szkoła podstawowa  na rowerze  typu „górski lub składak”, gimnazjum  rower typu „górski”, każda z drużyn może dostarczyć swój rower.
 4. Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegający na wykonaniu w określonym czasie przez drużynę zadania praktycznego udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. Zadanie wykonuje cała drużyna.

Punktacja karna oraz przeszkody zostaną ustawione zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

W sprawach organizacyjnych turnieju można kontaktować się z asp. szt. Grzegorz Hanzel z Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie tel. 33 8549518 lub 33 8549512 lub e-mail rd@cieszyn.ka.policja.gov.pll   lub grzegorz.hanzel@cieszyn.ka.policja.gov.pl

 

 

Ładowanie odtwarzacza...