Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Razem tropimy absurdy drogowe

Zachęcamy użytkowników dróg do ujawniania nieprawidłowości występujących w drogowej infrastrukturze. W Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach funkcjonuje numer telefonu interwencyjnego, pod który można zgłaszać swoje uwagi.

Od początku trwania kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” cieszyńscy policjanci prowadzą działania o charakterze prewencyjno-edukacyjnym. Przygotowują się także do działań profilaktyczno-prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2012”, a tym samym włączyli do akcji ujawniania tzw. drogowych absurdów.
W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z niewłaściwym oznakowaniem, stanem nawierzchni i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zachęcamy mieszkańców powiatu do ujawniania występujących nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. Swoje spostrzeżenia można zgłaszać w Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie funkcjonuje numer telefonu interwencyjnego 32 207 71 63. Każdy może zgłaszać nieprawidłowości w oznakowaniu dróg województwa śląskiego, zagrażające bezpieczeństwu ruchu. Można też skorzystać z policyjnej anonimowej skrzynki mailowej „Powiadom nas”.