Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Zatrzymaj się i żyj - akcja cieszyńskiej policji

Policjanci z cieszyńskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei uczestniczą w akcji „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Celem akcji jest ograniczenie wypadków na przejazdach kolejowych...


Celem kampanii „Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach, utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa. Ze statystyk wynika, że średnio w ciągu roku na polskich przejazdach kolejowo - drogowych dochodzi do 250 wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób. Dlatego w czasie działań policjanci i funkcjonariusze SOK rozdawali kierowcom korzystającym z przejazdów ulotki, apelując o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i opuszczonych zapór oraz zatrzymywanie się przed znakiem „Stop”. Podczas krótkich rozmów z uczestnikami ruchu, funkcjonariusze starali się przekazać najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznego przekraczania torów kolejowych. Odrębny apel kierowano do pieszych zwracając uwagę, aby nie przechodzili przez przejazd przy opuszczonych zaporach i nie poruszali się po torowiskach.

Pamiętajmy, chwila nieuwagi, ignorowanie przepisów drogowych i o wypadek nie trudno. Wypadki drogowe z udziałem pociągu nie zajmują dominującej pozycji w statystyce zdarzeń na drogach, jednak charakteryzują się z reguły bardzo tragicznymi skutkami. Pociąg to masa rzędu kilkuset ton, a jego droga hamowania nawet przy niewielkich prędkościach jest kilkunastokrotnie dłuższa niż zwykłego samochodu. Wypadki na torach są przede wszystkim skutkiem niewłaściwego zachowania się kierowców samochodów i pieszych. Wielu można byłoby uniknąć, gdyby górę wzięła rozwaga i wyobraźnia.