Koło Policyjne Emerytów i Rencistów Nr 28

Walne Zebranie Koła Nr 28 SEiRP

Data publikacji 07.02.2017

W styczniu w jednym z ustrońskich hoteli odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członków Koła nr 28 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

28 stycznia w hotelu Elemels Planet Ustroniu, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Nr 28 SEiRP. W spotkaniu emerytów i rencistów policyjnych wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Rafał Machaczka. Podczas zebrania omówiono działalność Koła w 2016 roku oraz plany na bieżący rok. Następnie dyskusję zdominowały wprowadzane rządowe projekty aktów prawnych dotyczących byłych funkcjonariuszy Policji. W tej sprawie głos zabrali zaproszeni goście, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Piotr Stypa oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wilhelm Grudzień.