Mundurowi w czasie wolnym od służby

47. Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic - Beskid 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w 47. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic", który odbędzie się w dniach od 17 do 23 czerwca 2018 r. na terenie Beskidu Żywieckiego.

Zapraszamy do udziału w 47. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic", który odbędzie się w dniach od 17 do 23 czerwca 2018 r. na terenie Beskidu Żywieckiego.

ORGANIZATORZY

 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Policji
 • Komisja Turystyki w resorcie Spraw Wewnętrznych
 • Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK
 • Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”
 • Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte”

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Rajd ma formułę otwartą. W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny wieloosobowe reprezentujące: Straż Graniczną, Policję, Państwową Straż Pożarną, Wojsko
 • Polskie, zakłady pracy, szkoły, org. społeczne oraz kluby turystyczne i inne.
 • Punktacji rajdowej podlega drużyna czteroosobowa.
 • W skład drużyny mogą wchodzić osoby rezerwowe.
 • Uczestnikami Rajdu mogą być osoby o dobrej kondycji fizycznej (Rajd odbędzie się w terenie górskim w różnych warunkach atmosferycznych).
 • Młodzież szkolna do lat 18 może brać udział w Rajdzie tylko pod opieką wychowawców (jeden wychowawca dla maksymalnie 10 podopiecznych), a dzieci do lat 12 – wyłącznie pod opieką rodziców.
 • Warunkiem udziału w Rajdzie jest posiadanie na czas Rajdu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które każdy z uczestników Rajdu winien opłacić samodzielnie. Czynni członkowie PTTK posiadający ważną legitymację PTTK z opłaconą na 2018 rok składką są zwolnieni od dodatkowego ubezpieczenia.
 • Uczestnicy Rajdu na trasach rowerowych powinni posiadać sprzęt do naprawy rowerów oraz urządzenia do ich zabezpieczania.
 • Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia przepisów o ruchu drogowym przez uczestników Rajdu.
 • Kierownikiem drużyny powinna być osoba pełnoletnia, posiadająca doświadczenie w uprawianiu turystyki górskiej oraz umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej.
 • Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani do noszenia w widocznym miejscu znaczka Rajdu.

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW I REZERWACJA MIEJSC

Dokładnie wypełnione zgłoszenia uczestników na 47. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic", Beskid Żywiecki 2018 należy przesłać na załączonej do niniejszego Regulaminu Karcie Zgłoszenia wraz ze skanem dowodu wpłaty za udział w Rajdzie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. na niżej podany adres poczty elektronicznej:

Adam Czystowski

e–mail: adam.czystowski@strazgraniczna.pl

Szczegóły imprezy i karta zgłoszenia w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania

 • 3.61 MB