Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Pożegnanie komendanta

Data publikacji 13.04.2015

W pierwszej połowie kwietnia w cieszyńskiej komendzie odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta, który odszedł na emeryturę. Inspektor Krzysztof Chrobak pełnił służbę na tym stanowisku od lutego 2013 r. W uroczystościach uczestniczył Prezes Koła SEiRP Nr 26 w Cieszynie.

8 kwietnia w cieszyńskiej komendzie policji odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji - insp . Krzysztofa Chrobaka. Emerytów i rencistów policyjnych na tej uroczystości reprezentował Prezes cieszyńskiego Koła nadkom. w st. spocz. Józef Hanzel .W imieniu emerytów i rencistów złożył odchodzącemu Komendantowi okolicznościowe życzenia, wręczając jednocześnie wiązankę kwiatów.