Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej

Data publikacji 09.07.2015

W Cieszynie odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku dawnych koszar. Ceremonia odbyła się w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel stowarzyszenia policyjnych emerytów koła nar 26.

Na budynku dawnych koszar w Cieszynie, odsłonięto pamiątkową tablicę "Pamięci i na chwałę funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na śląsku Cieszyńskim w latach 1918 – 2015. Uroczystość odbyła się 17 czerwca 2015 r. Jako fundatorów wymieniono społeczeństwo i weteranów polskich formacji granicznych na ziemi cieszyńskiej. Przed tablicą przesłoniętą biało czerwoną szarfą wystawiono posterunek honorowy w aktualnym i historycznym umundurowaniu Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza.Na uroczystość licznie przybyli weterani służby granicznej, strażnicy i pracownicy Straży Granicznej,przedstawiciele władz samorządowych i społeczeństwa Śląska Cieszyńskiego, delegacje służb mundurowych oraz młodzież klas mundurowych cieszyńskich szkół. Koło Emerytów i Rencistów Policyjnych nr 26 w Cieszynie reprezentował członek Zarządy - Krzysztof Kohut.

  • Policyjny emeryt podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku dawnych koszar.
  • Policyjny emeryt podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku dawnych koszar.
  • Policyjny emeryt podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku dawnych koszar.