Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.

Data publikacji 12.12.2011

W ubiegłym tygodniu w restauracji „U Źródełka” w Zamarskach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe byłych pracowników cieszyńskiej komendy zrzeszonych w Kole Emerytów i Rencistów. Spotkanie miało uroczystą oprawę.

 

W dniu 9 grudnia w restauracji „U Źródełka” w Zamarskach, odbyło się spotkanie naszego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Na uroczystość przybyli liczni członkowie SEiRP oraz zaproszeni goście m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł insp. Janusz Picha, „gospodarz” terenu Komendant Komisariatu w Zebrzydowicach podinsp. Robert Kamiński, oficer prasowy asp. Rafał Domagała, Wilhelm Grudzień - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz st. asp. Robert Wajda z Wydziału Ruchu Drogowego. Ceremoniał opłatkowy poprowadził Prezes Koła Józef Hanzel.  W podniosłym, radosnym nastroju zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Ku uciesze wszystkich uczestników to dzień, który na stałe został wpisany w kalendarz imprez.