Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Zebranie Koła nr 26 SEiRP

Data publikacji 10.04.2012

2 kwietnia w Zamarskach odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Koła nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.


W ubiegłym tygodniu policyjni emeryci i renciści przeprowadzili Zebranie sprawozdawcze Koła nr 26 w Cieszynie. Na zebranie w restauracji „Źródełko” przybyło kilkudziesięciu członków koła. Swoją obecnością Zebranie zaszczycili zaproszeni goście:

  • Wilhelm Grudzień - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  SEiRP w Katowicach
  • Marcin Kosmaty i Józef Gil ze Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Oddział w Cieszynie

Na zebranie zaproszony został także Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie lecz pilne obowiązki służbowe nie pozwoliły mu na to. Reprezentował go oficer prasowy KPP Cieszyn asp. Rafał Domagała.
Zebranie poprowadził Prezes Koła Józef Hanzel.
Na początku minutą ciszy uczcili pamięć po zmarłym członku koła SEiRP Janie Kwiczala.
Następnie licznie zebrani członkowie w trakcie obrad przyjęli:
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
- preliminarz budżetowy na rok 2012,
- plan pracy na rok bieżący przewidujący między innymi kolejne spotkania członków koła oraz wycieczki,
- upoważnili zarząd koła do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Kołem nr 26 w Cieszynie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych a Oddziałem w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Zebrani z uwagą wysłuchali przedstawionych sprawozdań i z aprobatą przyjęli zawarte w nich informacje i propozycje. Dyskusja dotyczyła spraw socjalnych, organizacyjnych i propozycji działalności na rok następny. Na koniec udzielono absolutorium zarządowi.
Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.