Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Harmonogram dyżurów

Data publikacji 03.10.2012

Zarząd Koła nr 26 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek roboczy miesiąca w godzinach od 14.00 do 15.30 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie pok. nr 105

DYŻURY ZARZĄDU KOŁA NR 26 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH W CIESZYNIE:

w każdy pierwszy poniedziałek roboczy miesiąca w godzinach 14.00 do 15.30
w świetlicy KPP w Cieszynie pok. nr 105
(telefony kontaktowe: 606 458 898, 600 224 158)