Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Uroczystości Święta Niepodległości

Data publikacji 14.11.2012

Emeryci cieszyńskiego Koła uczestniczyli w Manifestacji Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości wspólnie z organizacjami zrzeszonymi w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 

O godz. 11.00 złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości na Placu Wolności w Cieszynie. Następnie zgromadzeni w asyście orkiestry przeszli na cieszyński Rynek. Tam wysłuchano okolicznościowego przemówienia Burmistrza Miasta Cieszyna. Tu również złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą powołanie Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.
O godz. 17.oo trzech członków naszego Koła uczestniczyło w Uroczystej Sesji Rad Samorządów zorganizowanej przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej. Spotkanie odbyło się w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Tam też odbyło się wręczenie Laurów Ziemi Cieszyńskiej, oraz wystąpiły zespoły regionalne z programem artystycznym. Obecni w Teatrze członkowie Koła złożyli życzenia oraz kwiaty Pani Lidii Lankocz, która zdobyła Laur Honorowej Złotej Cieszynianki za rok 2012, jako osobie, która uświetniała występami prowadzonego przez siebie zespołu spotkania okolicznościowe organizowane prze Koło nr 26 w Cieszynie w trzech poprzednich latach.