Wigilijne spotkanie - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26 - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Wigilijne spotkanie

Data publikacji 19.12.2012

W miniony piątek odbyło się spotkanie świąteczno -noworoczne dla członków Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie.

W spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia 2012 r. w Zamarskach uczestniczyły 72 osoby - członkowie oraz ich współmałżonkowie. Z satysfakcją powitano zaproszonych gości -Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie mł. insp. Grzegorza Gładysza, jego zastępców: mł. insp. Janusz Picha oraz podinsp. Jacek Bąk, przedstawiciela Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej -Przewodniczącego Oddziału Cieszyn - kol. Mariusza Kosmatego. Zarząd Wojewódzki reprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Wilhelm Grudzień. Spotkanie było okazją do złożenia sobie serdecznych życzeń świątecznych i noworocznych. W sposób szczególny złożono również życzenia parom małżeńskim obchodzącym w tym roku ZŁOTE GODY - Marii i Michałowi Danilukom oraz Zofii i Emilowi Matuszyńskim. Podczas spotkania I Zastępca Komendanta KPP Cieszyn mł. insp. Janusz Picha został odznaczony Honorową Odznaką Zarządu Wojewódzkiego S E i R P w Katowicach. Wręczono także 3 legitymacje członkowskie nowym członkom Koła.
W dalszej części spotkania Prezes Koła zapoznał zebranych z apelem Prezesa Zarządu Głównego o kontynuację działań zmierzających do zwiększenia ilości 1 procenta odpisów podatku na rzecz Stowarzyszenia, a także z planem pracy na rok 2013 IPA Cieszyn oraz propozycją zorganizowania trzydniowej wycieczki do Bieszczad w miesiącu wrześniu 2013 r. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.