Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Pamięć o tych, którzy odeszli

Data publikacji 02.11.2016

W Święto Wszystkich Świętych, Polacy odwiedzają groby swych bliskich, znajomych, przyjaciół, aby ozdobić je kwiatami, zapalić znicze. Tradycyjnie już delegacje emerytów i rencistów cieszyńskiego Koła Emerytów i Rencistów Policyjnych w dniach poprzedzających to Święto, odwiedzili groby tych zmarłych kolegów, którzy związani byli z naszym Kołem. Symbolicznie zapalono znicze na grobach licznie rozsianych na cmentarzach ziemi cieszyńskiej.

Tekst/zdjęcie J. Hanzel