Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła

Data publikacji 31.03.2017

Policyjni emeryci i renciści wzięli udział w corocznym spotkaniu członków Koła nr 26 w Cieszynie podczas Walnego Zwyczajnego Zebrania Sprawozdawczego Koła.

W dniu 27 marca 2017 r w cieszyńskim Kole Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przed rozpoczęciem oficjalnej części, uroczyście wręczono upominki dla par świętujących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego  oraz dla członków obchodzących 70-te i 80-te urodziny. Dostojnym Jubilatom oprócz upominków złożono życzenia. Wręczono również w jednym przypadku Dyplom Zarządu Wojewódzkiego SEiRP- jako wyróżnienie za włożony wkład pracy na rzecz Koła.
W części roboczej Prezes Józef Hanzel przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu oraz Koła za rok 2016r. Skarbnik - Jolanta Ciemała przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016 , jak również przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2017. Józef Gorzelany – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w Kole. Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami, po przedstawieniu planu pracy na rok 2017 odbyło się głosowanie, po którym zebrani jednogłośnie przyjęli oba dokumenty. Po wyczerpaniu porządku obrad, tradycyjnie już zaproszono wszystkich do wspólnego obiadu.


Tekst J. Hanzel
Zdjęcia J. Żyła
Korekta podkom. Rafał Domagała