Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Wyróżniony Odznaką za wybitne osiągnięcia dla SEiRP

Data publikacji 18.07.2017

Podczas czerwcowego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach wręczono odznaczenia "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP". Wśród wyróżnionych został odznaczony Prezes Cieszyńskiego Koła - Józef Hanzel.

20 czerwca 2017 r w Katowicach odbyło się posiedzenie  Zarządu Wojewódzkiego SEiRP. W porządku obrad znalazł się m. innymi pkt. "odczytanie Uchwał i wręczenie odznaczeń". W tym miejscu został wyróżniony m. innymi Prezes Cieszyńskiego Koła - Józefa Hanzel "odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP".