Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Święto Policji w cieszyńskim garnizonie

Delegacja Koła SEIRP nr 26 uczestniczyła w uroczystej akademii z okazji Święta Policji. W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 12 lipca 2016 r odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w powiecie cieszyńskim.

12 lipca 2017 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. innymi: Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, przedstawiciele władz wojewódzkich reprezentowane przez Pierwszego Wicewojewodę Śląskiego, Starosta Powiatu Cieszyńskiego, przedstawiciele władz samorządowych. zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz innych instytucji współpracujących z Policją. Wśród obecnych na uroczystości nie zabrakło emerytów policyjnych. Cieszyńskie Koło reprezentowali - Józef Gorzelany - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Krzysztof Kohut- członek Zarządu Koła.