Wigilijne spotkanie - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26 - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Wigilijne spotkanie

Data publikacji 17.12.2018

Jak co roku, członkowie Koła nr 26 SEiRP w Cieszynie uczestniczyli w spotkaniu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2019.

Na spotkanie, które miało miejsce 15 grudnia przybyła liczna grupa członków i zaproszonych gości oraz osób sympatyzujących. W spotkaniu koła emerytów uczestniczył również Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie - insp. mgr Jacek Bąk, a także były Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, mł.  insp. w st. spoczynku Mirosław Wija. W pierwszej części spotkania minutą ciszy uczczono pamięć Emila Matuszyńskiego, członka Koła, który zmarł w sierpniu 2018 r, Następnie została wręczona kolejna legitymacja członkowska, oraz wręczenie paczek świątecznych – otrzymały je wdowy po policjantach oraz członkowie w podeszłym wieku. NA spotkaniu omówiono również bieżące sprawy organizacyjne. Następnie Prezes Zarządu, w imieniu zarządu oraz własnym, przekazał zebranym, a za ich pośrednictwem ich najbliższym życzenia świąteczno -noworoczne. Życzenia złożył również Komendant Powiatowy Policji. Uczestnicy spotkania również wzajemnie przekazywali sobie życzenia i zgodnie z prastarą tradycją podzielili się opłatkiem. Następnie wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

Zdjęcia: Józef Żyła