Wyróżnienie - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26 - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Wyróżnienie

Data publikacji 31.12.2018

W dniach 26-27.10.2018 r w Płońsku odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zjazd wyróżnił kilku członków stowarzyszenia, nadając im honorowe tytuły. Wśród wyróżnionych znalazł się również członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Wilhelm Grudzień.

W dniach  26-27.10.2018 r w Płońsku odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zjazd wyróżnił kilku członków Stowarzyszenia, nadając im honorowe tytuły. Wśród wyróżnionych znalazł się również członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Wilhelm Grudzień. Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP został wyróżniony tytułem "Honorowego Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia”, a także za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych nadano mu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

GRATULUJEMY