Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26

Data publikacji 27.03.2019

25 marca 2019r w Karczmie "U Gazdy " w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie.

25 marca 2019r w Karczmie "U Gazdy " w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie. Na początku zebrania wręczono 1 legitymację członkowską oraz obdarowano paczkami 2 osoby, które ukończyły 80 rok życia . Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła, a później Plan Pracy na rok 2019 przedstawił Prezes Koła - Józef Hanzel. Sprawozdanie Finansowe za rok 2018 oraz Preliminarz budżetowy na rok 2019 przedstawiła skarbnik - Jolanta Ciemała. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - Józef Gorzelany. Po dyskusji dokumenty te zostały jednogłośnie przyjęte. Po zakończeniu części roboczej zebrania, wszyscy jego uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu.

Tekst J.Hanzel/Zdjecia J.Żyła